plasticne-vrecice-midi1Uvođenje plaćanja dvije kune po plastičnoj vrećici nije prioritet, kazala je ministrica zaštite okoliša zabrinutim predstavnicima Udruženja prerađivača plastike i gume pri HGK

“Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, koje je samo načelno najavilo uvođenje naknade od dvije kune kao ‘porez’ na plastične vrećice, još nije krenulo u izradu pravilnika kojim će se to regulirati, a kad se to počne događati, u proces će biti uključeni i predstavnici industrije plastike”, rekla je ministrica Mirela Holy predstavnicima Udruženja prerađivača plastike i gume pri HGK, koji su, zabrinuti, kod nje zatražili sastanak, piše Novi list.

Prerađivači tvrde da bi se uvođenjem toga nameta izgubilo tri tisuće radnih mjesta.

Ministrica im je odgovorila kako ovaj pravilnik sada nije prioritet Ministarstva. S obzirom na obaveze koje Hrvatska ima prema EU, prioriteti su rješavanje problema s biološkim i građevinskim otpadom te uspostavom sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Kad se, pak, bude radilo na pravilniku o vrećicama, uključeni će, osim predstavnika industrije, biti i predstavnici udruga zaštite potrošača, zaštite okoliša i prirode, stručnih institucija te predstavnika regionalne i lokalne samouprave, najavila je Holy.

1100 primjedbi na Zakon o otpadu
U sklopu javne rasprave o nacrtu prijedloga zakona o otpadu, koja je trajala od 2. travnja do 2. svibnja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode od stotinjak različitih subjekata zaprimilo je oko 1100 primjedbi.

Najviše primjedbi odnosilo se na definicije, naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, spaljivanje i suspaljivanje otpada te uvoz otpada radi energetske oporabe, priopćilo je Ministarstvo, javlja HRT.

Rokovi prema kojima se do 1. siječnja 2015. mora osigurati odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, građevnog otpada, otpadnog tekstila i medicinskog otpada te do 1. siječnja 2013. osigurati odvojeno sakupljanje biootpada dogovoreni su s Europskom unijom te iz tog razloga nisu mogli biti promijenjeni, a o čemu je bilo više primjedbi.

Iako se velik dio javnosti izjasnio protiv bilo kakve mogućnosti spaljivanja otpada ili korištenja otpada kao energenta, odredbe Zakona moraju obuhvatiti i ove mogućnosti jer tako nalaže Okvirna direktiva o otpadu, navodi Ministarstvo.

Među ostalim, dodan je novi članak prema kojem se za opasan otpad nastao u kućanstvu ne primjenjuju odredbe o miješanju, skupljanju, prijevozu i skladištenju opasnog otpada.

Ministarstvo navodi i kako je, s obzirom na velik broj primjedbi i područje koje nije strogo ograničeno odredbama propisa Europske unije, u prijedlog zakona unesena odredba o zabrani uvoza otpada u energetske svrhe do uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Nacrt prijedloga zakona poslan je Europskoj komisiji, a nakon očitovanja iz Bruxellesa bit će poslan u Vladinu proceduru. (Novi list)