Podravka, kao najveći prerađivač rajčice u Hrvatskoj, u svojoj tvornici u Umagu godišnje preradi otprilike 12 tisuća tona rajčice. Podravka u Istri surađuje s više od 30 kooperanata za sadnju rajčice na ukupnoj površini od 179 hektara. S obzirom na potrebe proizvodnje i prerade te nedostatak poljoprivrednih površina za sadnju rajčice u Istri, Podravka je ove godine u suradnji s tvrtkom Brana organizirala pokusnu sadnju rajčice u Podravini koja daje odlične rezultate.

Tako je na 4,5 hektara poljoprivredne površine kooperanta Blaža Pandura u Kozarevcu, u Općini Kloštar Podravski, ovih dana započela berba rajčice, a očekivani prinos je oko 400 tona rajčice. Do sada ubrana rajčica je vrhunske kvalitete s visokim udjelom suhe tvari, koja ujedno sadrži i više likopena. Odličan prinos rajčice na pokusnom polju u Podravini doprinijet će ispunjenju Podravkinog ovogodišnjeg plana vezano uz otkup domaće rajčice za preradu.

Kako bi ukupne potrebe rajčice zadovoljila iz domaće proizvodnje, Podravka u idućih nekoliko godina planira razviti mrežu kooperanata u potrebnim volumenima i kvaliteti, u cijelosti vođenu i upravljanu od strane stručnih timova Podravke. To uključuje stručnu podršku Podravkinih agronoma, obavljanje analize tla i sjemena u Podravkinim laboratorijima, kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u repromaterijalu i direktan otkup.

Prema strateškom cilju Sektora poljoprivreda, Podravka planira do 2022. godine ostvariti 100% udio domaćih sirovina u gotovom proizvodu, a da bi to ostvarila kontinuirano unapređuje svoju poljoprivrednu proizvodnju i ulaže u poboljšanje kvalitete tla, nabavu specijalne opreme i strojeva.