Agencije za tržišno komuniciranje ne mogu dati odgovarajuće rezultate, kao što ni unutar tvrtke nije moguće ostvariti marketinške ciljeve ako točno ne znamo što želimo postići

Suradnja i izbor agencije za tržišne komunikacije važna je odluka koja se stavlja pred menadžment svakog poduzeća. No, tvrtke se mogu odlučiti i na samostalno organiziranje oglašavanja i ostalih aktivnosti integrirane marketinške komunikacije.

Budući da su danas u Hrvatskoj prisutne skoro sve najpoznatije svjetske agencije te veliki broj manjih hrvatskih agencija, svakako je poželjno ostvariti uspješnu, dugoročnu suradnju s jednom od njih.

Ovome u prilog ide i činjenica da njihovi zaposlenici raspolažu važnim znanjima te se vrlo često i usavršavaju u inozemstvu. Međutim, bez kvalitetnog inputa ili komunikacijske platforme od strane tvrtke, agencije ne mogu dati odgovarajuće rezultate, kao što ni unutar tvrtke nije moguće ostvariti marketinške ciljeve ako točno ne znamo što želimo postići.

Malim poduzećima i obrtima preporučuje se vezivanje uz manju agenciju ili samostalnog marketinškog stručnjaka, što rezultira zajedničkim napredovanjem u poslovanju. U slučaju dugogodišnje suradnje s agencijom, poduzeću se može učiniti kako je došlo do monotonije ili zasićenja, ali iskustvo i praksa pokazali su da stalno mijenjanje agencija poduzeću ne donosi osobitu korist.

U tom slučaju, znatno je efikasnije dodatno angažirati manju agenciju koja se želi dokazati i povjeriti joj specifične komunikacijske aktivnosti ili organizaciju izdvojenih projekata u okviru marketinških aktivnosti.

KAKO ODABRATI AGENCIJU?
Ključni elementi za odabir agencije su znanje i obrazovanje zaposlenika, njihova osobnost, način rada ili preporuke drugih poduzeća. Ne preporučuje se suradnja s agencijom koja već posluje s direktnim ili indirektnim konkurentom, a u radu s agencijom bitan je timski odnos između zaposlenika u marketingu poduzeća i ključnih ljudi u agenciji.

Za velika poduzeća uvijek je razumnije odabrati agenciju koja nudi potpunu uslugu, tzv. “full service“, jer ovakva agencija može pružiti i usluge planiranja istraživanja, rješavanja problema i sl. te na kraju kreativni dio, planiranje i zakup medija – kao i ostale standardne usluge komuniciranja. Zadatak agencije jest razvijanje originalnih i uspješnih komunikacijskih aktivnosti, a to nije moguće bez kvalitetnih kadrova. Prije sklapanja ugovora, nužno je provjeriti obrazovanje ključnih ljudi te osluhnuti prate li najnovije trendove u marketingu.

U agenciji moraju raditi stručnjaci različitih profila, a svakako je važno ostvariti suradnju s onima koji imaju jača znanja i vještine nego što imaju zaposlenici u marketinškom odjelu tvrtke.

To potvrđuje i poslovna izreka da u suradnji s onima koji manje znaju od nas postajemo tvrtka “patuljak“, a u suradnji s kvalitetnijim kadrovima nastojimo postati tvrtka “div“.

PISANI IZVJEŠTAJ
Za proizvodnju kvalitetnoga komunikacijskog miksa, agencija od poduzeća očekuje ključne informacije, a dokument ili zadatak koji poduzeće upućuje agenciji, u praksi se naziva “Agency Brief”.

O kvaliteti “Briefa” ovisi i kvaliteta agencijskog uratka. U obrascu bi poduzeće trebalo navesti sve podatke o kampanjama, proizvodu ili usluzi, konkurenciji, cijeni, distribuciji, potrošačima, ciljevima u komunikaciji, budžetu i medijima putem kojih želi komunicirati.

U praksi se najčešće događa da poduzeća ne pripreme ovakav izvještaj za agenciju, već dogovaraju projekte na temelju usmenog izlaganja, što u konačnici uvijek rezultira nerazumijevanjem i problemima. Isto tako, ako tvrtka samostalno kreira marketinšku komunikaciju s tržištem, važno je da interno provjere imaju li sve potrebne informacije, znaju li koji je marketinški cilj i što žele postići u komunikaciji s potrošačima.

Takav “pisani trag“ važan je za objektivno sagledavanje situacije i analizu informacija koje se možda u verbalnim razgovorima nismo sjetili niti prepoznali. Ukoliko tvrtka sama ne zna odgovore na pitanja, ne može očekivati da će postići efekt na tržištu.

ORGANIZACIJA AGENCIJE
Idealna organizacija agencije osnova je za uspješno i pravodobno realiziranje zadatka. S poduzećem kontaktiraju ljudi iz tzv. Client Service Teama, a to su Client Service Director, Account Manager, Account Executive te Account Assistant.

Zaposlenici u Client Service Teamu najizobraženiji su i najsvestraniji ljudi u agenciji koji izravno komuniciraju s klijentom, ali i sa svim odjelima unutar agencije. U potpunosti poznaju potrebe klijenta i sudjeluju u postavljanju komunikacijske strategije. U konačnici, poduzeću prezentiraju komunikacijski miks te odgovaraju za uspjeh kampanje. Nažalost, ako agencija nema dobru organizaciju, zaposleni u Client Service Teamu često imaju problema usklađujući potrebe agencije s potrebama klijenta.

Odjel za medije ili tzv. Media Department čine zaposlenici koji analiziraju učinkovitost pojedinih medija, minimaliziraju troškove i maksimiziraju učinke oglašavanja, koordiniraju alokaciju oglasnog prostora, pregovaraju s medijima, planiraju i zakupljuju oglasni prostor. Creative Director, Art Director, Designer i Copywriter čine kreativni odjel ili tzv. Creative Department. U kreativnom odjelu kreira se tekstualna poruka te audiovizualna podloga komunikacijske ideje.

URADI SAM OPCIJA
S obzirom na krizu, veliki broj tvrtki smanjuje marketinške budžete, komunicira direktno s medijima i pokušava ostvariti što učinkovitiju marketinšku komunikaciju s tržištem na različite načine.

Bez obzira na koji oblik suradnje se odlučili, ključni ljudi u marketinškim odjelima moraju poznavati ciljnu skupinu, postaviti ostvariv i specifičan marketinški cilj te kontinuirano propitivati svoju konkurentsku prednost.

Na današnjem dinamičnom tržištu ništa nije vječno, stoga je važno usvajati nove trendove i promjene. Ključna vještina za uspjeh u današnjem vremenu promjena je fleksibilnost i dosljednost u isporučivanju vrijednosti kupcima i klijentima.