Odnosi s medijima: Osobine tradicionalnih medija

Već stari i tradicionalni, a ne znamo sve o njima. Kroz ovaj kratki pregled saznajte osnovne prednosti i mane tradicionalnih medija

Najznačajniji tradicionalni masovni mediji su televizija, radio i tiskovine i svaki od njih ima svoje prednosti i mane. Praksa pokazuje da je televizija najbolji medij za demonstriranje proizvoda i usluga, zabavu i dobro raspoloženje koje može prenijeti na gledatelje.

Časopisi su elegantni, ugledni i tradicionalno simboliziraju ljepotu i prestiž, dok novine karakterizira informativnost. Radio pak omogućuje maštanje i usmjeren je na osobnost publike. Svaki od navedenih medija tako ima svoje za i protiv koje smo saželi u pregledu koji slijedi.

TELEVIZIJA

10 razloga ZA:

1. autoritativan i najmoćniji medij koji ima veliki utjecaj na gledatelje
2. mogućnost demonstracije proizvoda i usluga koja potiče osobnu prodaju
3. mogućnost korištenja svih komunikacijskih elemenata: slike, zvuka i pokreta
4. korištenje ljudskoga glasa efikasnije je od pisane riječi
5. mogućnost širokog dosega ciljne skupine
6. mogućnost korištenja boja radi efektnosti poruke
7. odabirom programa omogućava selekciju publike kojoj se poduzeće obraća
8. osigurava ugodno okružje primanja poruke
9. privlači pažnju i kada gledatelj nije imao namjeru pratiti program
10. povećava prepoznatljivost proizvoda ili usluge stvarajući najširu upoznatost

5 razloga PROTIV:

1. izloženost publike poruci relativno je kratka zbog ograničene dužine poruke
2. veći broj programa i TV postaja smanjio je postotak publike koja gleda određeni program
3. visoki troškovi emitiranja poruke
4. različiti oblici zabavnih aktivnosti općenito su smanjili broj gledatelja TV programa
5. pretrpanost oglasima zbog povećanja vremena posvećenog neprogramskim aktivnostima, pa se javlja fenomen stalnog mijenjanja kanala

Odnosi s medijima: Osobine tradicionalnih medija

RADIO

10 razloga ZA:

1. sposobnost dosezanja ciljne skupine putem specijaliziranih emisija i programa
2. korištenje zvučnih efekata privlači pažnju slušatelja
3. potiče maštu i vlastitu predodžbu o događajima na željeni način
4. prenosi imidž s televizije ako se koristi kao “prateći“ medij
5. mogućnost dosezanja široke publike jer se sluša na svakom mjestu i u bilo koje vrijeme
6. posjeduje fleksibilnost u smislu izbora vremena i ponavljanja poruke jer se bilo koja novost na vrijeme može prenijeti slušateljima
7. za slušanje nije nužna koncentracija pa veliki broj ljudi čuje oglas i kada to ne planira
8. ako je potrebno, moguće je u kratko vrijeme pripremiti ili promijeniti oglas
9. variranjem vremena i dana emitiranja oglasa, radio može postići željenu pokrivenost tržišta
10. oglašavanje na radiju cjenovno je znatno povoljnije nego na televiziji

5 razloga PROTIV:

1. poruke su jednokratne i nestaju nakon emitiranja
2. oglasi često ne osiguravaju punu pažnju slušatelja
3. nije pogodan za demonstraciju novih i kompliciranijih proizvoda i usluga
4. javlja se problem pokrivenosti tržišta kada se želi komunicirati s najširom publikom
5. najbolji termini najčešće su unaprijed zakupljeni od strane velikih poduzeća

Odnosi s medijima: Osobine tradicionalnih medija

NOVINE

10 razloga ZA:

1. povjerenje čitatelja
2. informacijska prilagodljivost, posebnu prednost imaju oglasi koji informiraju o novostima
3. masovna pokrivenost tržišta
4. prilagodljivost specifičnim kupovnim zahtjevima tržišta
5. mogućnost pružanja širih i cjelovitih informacija
6. cjenovno su povoljniji medij u odnosu na televiziju
7. prikladne su za kooperativno oglašavanje (npr. proizvođača i trgovca)
8. mogućnost dosezanja publike i na lokalnoj razini
9. prilagodljivost raspoloživom vremenu i interesu čitatelja
10. osiguravaju širi utjecaj od ostalih medija zbog mogućnosti usmjeravanja svim dobnim skupinama

5 razloga PROTIV:

1. prenatrpanost oglasa
2. ograničenost kupovine oglasnog prostora
3. brzina čitanja ne omogućava zapamćenost i zadržavanje poruke
4. široka pokrivenost ne odgovara oglašavanju proizvoda namijenjenih uskoj ciljnoj skupini
5. promjene u strukturi čitatelja i opadanje broja čitatelja dnevnih novina

Odnosi s medijima: Osobine tradicionalnih medija

ČASOPISI

10 razloga ZA:

1. autoritativan medij koji stvara povjerenje i pozitivan imidž
2. mogućnost selektivnosti ciljne skupine i mogućnost uspješne komunikacije kroz specijalizirana izdanja
3. čita se za vrijeme odmora i stvara pozitivno okružje vezano za proizvod ili uslugu
4. visoka kvaliteta papira i tiska
5. dulji životni vijek od oglasa u dnevnim novinama, radiju ili televiziji
6. kreira imidž i reputaciju
7. niski troškovi po čitatelju jer se pažljivim izborom segmenta i prilagođavanjem sadržaja osigurava maksimalna čitanost
8. objava kupona ili dopisnica za odgovor čitatelja
9. uključenost čitatelja kroz privlačenje pažnje i stvaranje interesa
10. potiče aktivno razmišljanje o proizvodima i uslugama

5 razloga PROTIV:

1. vremenska neprilagođenost zahtjevima oglašavatelja jer oglase je potrebno dostaviti puno prije izlaska časopisa
2. troškovi oglašavanja mogu biti vrlo visoki
3. prenatrpanost oglasa zbog velike potražnje za oglasnim prostorom u najčitanijim časopisima
4. segmentna usmjerenost; neki časopisi ne pokrivaju cijelo tržište
5. oglašavanje u časopisima je potrebno kombinirati s oglašavanjem u drugim medijima

Odnosi s medijima: Osobine tradicionalnih medija

Prethodni članakCijene alkohola i duhana porasle za više od 6 posto
Sljedeći članakDomestos Double Power osvježivači za WC školjke