Cijene alkoholnih pića i duhana porasle su za 6,3 posto na godišnjoj razini, dok tek nešto manjih 6 posto iznosi rast cijena prehrane

U lipnju je u Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini blago porasla na 2 posto, nakon što je u svibnju zabilježena najniža razina od veljače 2012. godine, od 1,6 posto.

Prema danas objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u lipnju su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u odnosu na svibanj bile niže za 0,2 posto, dok su prema lipnju prošle godine porasle za 2 posto, a u godišnjem prosjeku više su za 3,9 posto.

Podaci DZS-a pokazuju da su u lipnju u odnosu na prethodni mjesec cijene dobara pale za 0,3 posto, dok su cijene usluga porasle u prosjeku za 0,2 posto. Na godišnjoj su razini pak cijene dobara u lipnju ove godine bile 2,5 posto više nego u lipnju lani, dok su cijene usluga 0,1 posto više.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u lipnju su, u odnosu na svibanj, najviše pale cijene odjeće i obuće, i to za 2,7 posto, uslijed sezonskih sniženja, dok su cijene prehrane i bezalkoholnih pića bile u prosjeku niže za 0,5 posto.

Pale su i cijene zdravstva za 0,4 posto, kao i pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja za 0,2 posto, dok su cijene ostalih dobara i usluga u prosjeku bile niže za 0,1 posto.

Pad indeksa potrošačkih cijena u lipnju u odnosu na svibanj, navode iz DZS-a, ublažile su cijene prometa, koje sadrže cijena goriva za osobna vozila, a u prosjeku su porasle za 0,7 posto, dok cijene rekreacije i kulture bilježe prosječni rast od 0,5 posto.

Na mjesečnoj su razini za 0,2 posto povećane cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, kao i cijene ugostiteljskih usluga, dok su za 0,1 posto rasle cijene alkoholnih pića i duhana. Cijene komunikacija i obrazovanja u lipnju su pak u prosjeku ostale na razinama iz svibnja.

Na godišnjoj razini, u lipnju ove prema lipnju prošle godine, najviše su, za 6,3 posto, porasle cijene alkoholnih pića i duhana. Tek nešto manjih 6 posto iznosi rast cijena prehrane, koje imaju i najveći utjecaj na indeks potrošačkih cijena.

U sklopu prehrane, najviše su, za 18,9 posto, na godišnjoj razini porasle cijene povrća, dok su cijene voća te mlijeka, sira i jaja povećane za 12,6 posto. Cijene ulja i masti porasle su 7,1 posto, a kruha i žitarica 3,3 posto, dok su meso i ribe u lipnju ove godine bili 2,8 posto skuplji nego u lipnju lani.

Istodobno su cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva porasle za 1,7 posto, cijene ugostiteljskih usluga za 1,6 posto, a ostalih dobara i usluga za 1,2 posto. Umjereniji rast bilježe cijene rekreacije i kulture (0,6 posto), obrazovanja te pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje (po 0,3 posto) te zdravstva (0,2 posto).

Pad cijena na godišnjoj razini u lipnju se pak bilježi kod cijena komunikacija, za 3,3 posto, odjeće i obuće za 3,2 posto, ali i prometa za 1,3 posto, u čemu je 2,2 postotno smanjenje cijena goriva za osobna vozila. (Lider/Hina)