Na sjednici održanoj u petak 29. svibnja, Nadzorni odbor Adris grupe je, nakon što je prihvatio izvješće Uprave TDR-a o provedenom procesu preispitivanja strateških opcija, uključujući i prodaju i prijenos dijela imovine Društva, dao suglasnost na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu TDR d.o.o., dionica u društvu iNovine d.d., dionica u društvu Opresa d.d. i dionica u društvu Tisak d.d., kao i na provedbu istog odmah nakon potpisivanja.

adrisNadzorni je odbor utvrdio i da se time osigurava zadržavanje proizvodnje i radnih mjesta u Kanfanaru kao i daljnje materijalno i vrijednosno jačanje Adris grupe, pa Glavnoj skupštini predlaže davanje suglasnosti na Ugovor i upotrebu financijskih sredstava ostvarenih tom transakcijom.

Na sjednici Nadzornog odbora prihvaćena su konsolidirana financijska izvješća Adris grupe za 2014. godinu kao i plan poslovanja za 2015. godinu. U 2014. godini ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 5,48 milijardi kuna, a poslovni prihod iznosio je 4,89 milijardi kuna.

Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 4,46 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 2,75 milijardi kuna, a na inozemnim 1,71 milijarda kuna. Adris u svom proizvodno-turističkom segmentu ostvaruje 53 posto prihoda od prodaje roba i usluga na inozemnim tržištima, od čega približno 60 posto na zahtjevnom EU tržištu.

U posljednjih šest godina Adris je, unatoč krizi, ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od gotovo sedam posto. Dobit prije oporezivanja iznosi 402 milijuna kuna, a neto dobit 351 milijun kuna. U rezultat je uključeno i 138 milijuna kuna pripadajućeg negativnog rezultata Croatia osiguranja zbog visokih troškova restrukturiranja.

Nadzorni odbor je predložio Glavnoj skupštini da se iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvoji iznos od 164 milijuna kuna za isplatu dividende, što iznosi deset kuna po dionici. Dividenda će biti isplaćena 28. srpnja 2015. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. srpnja 2015. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti.

Uprava Adris grupe Nadzorni je odbor informirala i o rezultatima Programa stjecanja dionica kojim nastavlja jedinstvenu i korisnu tradiciju sudjelovanja zaposlenika u vlasništvu tvrtke. Adris grupa, 25 godina nakon privatizacije TDR-a, sadašnjim naraštajima zaposlenika omogućuje sudjelovanje u vlasništvu kompanije. Nastavak je to nadasve korisnog iskustva – da oni koji stvaraju vrijednost imaju mogućnost sudjelovanja u odlučivanja o toj vrijednosti.

Nadzorni odbor predložio je Skupštini, koja će se održati 14. srpnja 2015., da dade razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Skupštini je upućen i prijedlog o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.