Opus*ERP je poslovni informacijski sustav koji je tvrtka IN2 razvila za podršku u poslovanju srednjih i velikih poduzeća iz područja veleprodaje, distribucije i maloprodaje

U ovaj sustav ugrađeno je više od 20 godina iskustva i poslovnih znanja tvrtke IN2 temeljenih na radu s tvrtkama koje su lideri u području distribucije i maloprodaje.

Sustav odlikuje robusnost, podrška za veliki broj transakcija i informacija, koje se korisniku prezentiraju na način da korisnik ima mogućnost efikasnog djelovanja i nadzora poslovanja. S druge strane sustav ima ugrađen niz mehanizama koji omogućavaju da se informacije pohranjuju u potpunosti, brzo, efikasno i točno.

U uvjetima izrazito dinamičnog tržišta, jedan od ključnih preduvjeta poslovanja je kontinuirano i brzo prilagođavanje na novonastale uvjete na tržištu te stalne nove zahtjeve kupaca i potrošača.

I upravo je to prednost koju korisnik dobiva od Opus*ERP rješenja. Tvrtka dobiva rješenje koje u sebi ima ugrađene best practice koncepte i, istovremeno, izuzetnu fleksibilnost, prilagodljivost i primjenjivost na način kako to tvrtki najbolje odgovara u njenom operativnom poslovanju.

Sustav se sastoji od modula koji pokrivaju pojedine poslovne cjeline: nabavu, veleprodaju, maloprodaju, skladište (uključujući i WMS), financije i računovodstvo te ljudske resurse. Opus*ERP je sustav koji će odgovarati trenutnim poslovnim potrebama korisnika, ali i budućim poslovnim zahtjevima.

Dugoročnu isplativost investicije jamči mogućnost razvoja i nadograđivanja sustava novim funkcionalnostima, u skladu s daljnjim razvojem poslovanja. Razvojni tim u mogućnosti je brzo reagirati na novonastale potrebe korisnika te u kratkom roku razviti i unaprijediti određene module sustava.

Opus*ERP odlikuje i otvorenost prema drugim sustavima. Razvijeni integracijski alati omogućavaju povezivanje s vanjskim sustavima kao što su automatizirana skladišta, aplikacije za mobilnu prodaju, webshop te niz drugih.

Također ima vlastito POS rješenje za maloprodajno poslovanje koji podržava dinamične procese pridobivanja kupaca, dinamične prodajne akcije i loyalty programe.

DODATNE FUNKCIJE
Pored podrške operativnim poslovnim funkcijama IN2 je razvio i nadogradnju kroz zasebni produkt IN2 ERP*BI sustav za podršku poslovnom odlučivanju, napravljen na State of the Art Oracle tehnologiji i koji out of the box isporučuje pet osnovnih modula koji se konfiguriraju prema specifičnim poslovnim potrebama korisnika:
– Maloprodaja (9 grupa KPI, 40 analiza)
– Veleprodaja (8 grupa KPI, 38 analiza)
– Nabava i zalihe (7 grupa KPI, 27 analiza)
– Profitabilnost (3 grupe KPI, 7 analiza)
– Financije (8 grupa KPI, 22 analize)

Kroz pripremljene i predefinirane analize, moguće je jednostavno i vizualno efektno vidjeti tekuće poslovanje, usporedbe s planom i prošlim godinama po svim segmentima te koristiti niz drugih funkcionalnosti za bolji nadzor i upravljanje poslovanjem.

Velika prednost ovih sustava je mogućnost vođenja više povezanih poduzeća na istom sustavu i na istoj informatičkoj infrastrukturi. Na taj je način poslovanje više tvrtki moguće preslikati unutar istog rješenja, uzimajući u obzir moguće specifičnosti svake pojedinačne tvrtke čime se značajno pojednostavljuje implementacija, skraćuje njezino trajanje i smanjuju troškovi.

U više od 20 godina razvoja, Opus*ERP je uspješno implementiran kod većih poslovnih subjekata kao što su: Atlantic Trade, Oktal Pharma, Zagrebačka banka, Prva stambena štedionica, Stanić, T-HT Grupa te niz drugih. Prednost ponude sustava razvijanog u domaćem okruženju je dobro poznavanje poslovnih procesa i zakonskih regulativa tržišta, potencijalnih problema tržišta, fleksibilnost i brzina odziva, kao i neupitna kvaliteta podrške.

IN2 grupa prisutna je na IT tržištu 22 godine i do danas se profilirala kao jedna od vodećih softverskih kompanija u SEE regiji s više od 400 zaposlenih i daljnjom tendencijom širenja. Svojim rješenjima i uslugama prisutna je u javnom i financijskom sektoru, sektoru osiguranja, zdravstvu, telekomunikacijama i gospodarstvu.

PROMO