tv oglasavanje-papirnati proizvodi ftd 777Iznos bruto investicije u 2015. godini smanjen je za 24,2%, dok je Eq. GRP pokazatelj također pao za tek nešto manjih 18,2%. Za razliku od ovih kvalitativnih pokazatelja, broj emitiranih spotova porastao je za 18,3% na međugodišnjoj razini

Analiza oglašavanja kategorije “Papirnati proizvodi” provedena je na TV postajama (HTV 1, HTV 2, Nova TV, RTL, Doma TV, RTL 2) za ciljnu grupu Total 4+, koja uključuje sve pojedince u Republici Hrvatskoj starije od četiri godine (maksimalni doseg oglašavanja obuhvaća 4.090.004 potencijalnih recipijenata), koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik.

bullez-papirnati proizvodi-tv-oglasavanjeIstraživanje je provela tvrtka AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. na uzorku od 2.500 pojedinaca u 810 kućanstava metodom peoplemetera.

Varijable u analizi su Eq. GRP na ciljnoj grupi Total 4+. GRP je pritom zbroj rejtinga svakog individualnog spota, dok je Eq. GRP ili 30 sek GRP jednak GRP-u koji bi se ostvario kada bi duljina spota bila 30 sekundi. Istraživanje se odnosi na 2015. godinu u usporedbi s prethodnom 2014. godinom (MAT razdoblje).

U izračun su uzete sve vrste oglašavanja izuzev telemarketinga – TV prodaje, te samooglašavanja televizija. Bruto investicija je izračunata na temelju službenih cjenika televizijskih kuća te ne mora označavati stvarnu (neto) investiciju.

KVALITATIVNI PAD
U promatranom periodu ova je kategorija na televizijskim ekranima bila prisutna s toaletnim papirom te općim oglašavanjem papirnatih proizvoda (general advertising). Pritom su nastupila dva predstavnika: Paloma s istoimenim brendom te SCA Hygiene Products s brendom Zewa koji su komunicirali varijante Paloma Sensitive Care i Zewa Deluxe.

pregled tv oglasavanja po varijantma brendova, 2014.Pogledamo li glavne trendove televizijskog oglašavanja primjećujemo ozbiljan pad u iznosu bruto investicije koja je u 2015. godini smanjena za četvrtinu (-24,2%), na ukupno realiziranih 17,7 milijuna kuna.

Pad je zabilježio i Eq. GRP pokazatelj s 2.341,53% u 2014. godini na lanjskih 1.914,77%, što je pak smanjenje za 18,2%. Za razliku od ovih kvalitativnih pokazatelja, kvantitativni aspekt broja emitiranih spotova bilježi rast. Tako je u 2015. godini emitirano ukupno 1.436 spotova ili 18,3% više negoli u 2014. godini (1.214).

ZEWA KAPETAN KATEGORIJE
Zewa je po svim parametrima uvjerljivo vodeći brend u ovoj kategoriji te možemo reći kako okvirno zauzima četiri petine oglasnog prostora, dok preostali udio drži Paloma. Naime, Zewa je u 2015. godini ostvarila bruto investiciju od 14,6 milijuna kuna, značajno manje nego u godini ranije kada je uloženo 18,2 milijuna kuna.

pregled tv oglasavanja po varijantma brendova, 2015.Paloma je pak u 2015. realizirala bruto investiciju u visini 3,1 milijun kuna, što je također više nego primjetno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je investirano 5,2 milijuna kuna. Eq. GRP je kod Zewe u istom međugodišnjem periodu pao s 1.906,96% na 1.512,18%, dok je ovaj pokazatelj kod Palome zabilježio tek blago smanjenje s 434,57% na 402,59%.

Kod broja spotova je ponešto drukčija situacija jer kod Zewe vidimo minimalnu razliku (pad s 1.007 u 2014. na 988 spotova u 2015.), dok je Paloma istovremeno više nego udvostručila broj spotova (s 207 na 448).

ScreenShot005