PEVEC Logistika d.o.o. kojega je jedini osnivač i imatelj udjela PEVEC d.d. sklopila je ugovor o kupoprodaji na temelju kojega je stekla pravo vlasništva na nekretnini u Gradu Vukovaru ukupne površine od 27.000 četvornih metara.

Na navedenoj nekretnini, smještenoj u gospodarskoj zoni Grada Vukovara, planirana je gradnja prvog PEVECOVOG poslovnog centra u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji bi svoja vrata trebao otvoriti sljedeće godine. U tom je poslovnom centru planirano zapošljavanje 50 djelatnika.

Provedba ovoga investicijskog projekta podrška je procesu jačanja poduzetničke klime u Gradu Vukovaru, heroju i žrtvi Domovinskog rata, osobito kao doprinos njegovoj gospodarskoj obnovi, otvaranju novih radnih mjesta i sprječavanju iseljavanja stanovništva, istaknuli su predsjednik Uprave PEVECA Jurica Lovrinčević i direktor PEVEC Logistike Krešimir Bubalo.