Iz Ministarstva poljoprivrede u četvrtak su izvijestili kako počinju isplate državnih potpora u ribarstvu za 1.154 korisnika, koje se odnose na kompenzaciju za štete na ulovima koju su uzrokovali sisavci, te potpora male vrijednosti, za što je godišnje osigurano 39 milijuna kuna.

Riječ je o potporama iz programa Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti, koje se odnose na kompenzaciju za štete na ulovima koju su uzrokovali sisavci te potporama male vrijednosti za koje je godišnje osigurano je 39 milijuna kuna u državnom proračunu, navode iz Ministarstva.

Potpora Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, odnosi se na štete koju čine dupini na ulovu lista, oslića, bukve, trlje blatarice, lokarde, orade, muzgavaca, ušate i sipe, koje uzrokuju dupini u ulovu jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili pridnenim povlačnim mrežama koćama.

Potpora je namijenjena vlasnicima/ovlaštenicima povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koji su isključivo mala i srednja poduzeća, a maksimalni iznos po korisniku je 70.000 kuna.

Ovo je mjera koja je predviđena i Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo, no zbog važnosti naknade štete osigurana su i dodatna financijska sredstava u državnom proračunu, navode iz Ministarstva.

Napominju i kako su od Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita naručili izradu Studije o utvrđivanju šteta na ulovima od dupina koja je temelj za utvrđivanje izračuna u ovim segmentima ribolova.

Potpore male vrijednosti odnose se na dodjelu potpore u segmentu uzgoja školjaka, uzgoja hladnovodnih vrsta riba i gospodarskog ribolova na moru.

Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

U navedenim segmentima ribolova korisnik mora biti ovlaštenik/vlasnik važeće povlastice sa uredno ispunjenim obvezama prema državnom proračunu, ali i prema odredbama Zakona o morskom ribarstvu.

Potpore će, kako ističu iz Ministarstva, biti isplaćene do početka prosinca, a planirano je da se provedba ovog načina pomoći nastavi i slijedećih godina. (Hina)