Podravka nagradila svoje pripravnike

Pripravnica Ana Đidara nagrađena je za svoj rad na temu “Druga strana Balance Scorecard-a”.

Susret predsjednika Uprave Podravke Zdravka Šestaka s pripravnicima i novim zaposlenicima u Podravkinom gastronomskom centru Štagelj, bio je prilika za upoznavanje, druženje, ali i proglašenje najbolje pripravnice u 2008. godini.

Prilikom predstavljanja mogli su se čuti komentari kako je vrijednost pripravničkog programa što se novi zaposlenici imaju priliku upoznati i time stvoriti preduvjete za buduće kontakte. Premda dolaze iz različitih poslovnih cjelina, zajednička im je kompanija u kojoj imaju priliku realizirati svoje poslovne ambicije u dinamičnom okruženju.

Ovo je peta godina kako se provodi pripravnički program koji se sastoji od specijalističkog i općeg programa pripravništva.

– Pripravnički su programi dobrodošli jer je bitno da čim više ljudi dobije informacije o izazovima pred kojima se kompanija nalazi. Nema puno kompanija koje toliko ulažu u ljude i lokalnu zajednicu i mi ćemo to nastaviti, ali bitno je prepoznati najbolje i na njih se usmjeriti, rekao je Šestak.

Pripravnicima i novim zaposlenicima poručio je da uz puno rada ulože svoje emocije, energiju i vjeru u kompaniju u kojoj rade i tako ćemo se održati u vrijeme krize.

Uspješnu karijeru pripravnicima je poželio predsjednik Uprave Danice Željko Tonklin poručivši im kako put koji vodi do uspjeha ne mora biti nužno biti dugačak.

Susret je ujedno bio i prilika da Ana Đidara predstavi svoj pripravnički rad na temu “Druga strana Balance Scorecard-a”. Naima, Ana je prema svim osnovnim kriterijima sektora Ljudski potencijali proglašena najuspješnijom pripravnicom u 2008. godini.