Podravka je pokrenula postupak pripajanja svoja dva društva s ograničenom odgovornošću – Ital-Ice iz Poreča i Lero iz Rijeke, priopćeno je danas iz te koprivničke kompanije.

Nastavljajući provođenje mjera restrukturiranja radi povećanja poslovne efikasnosti, donesena je odluka o pokretanju postupka pripajanja društava s ograničenom odgovornošću kao ovisnih društava društvu Podravka d.d. i to Ital-Ice d.o.o. sa sjedištem u Poreču i LERO d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, navodi se u priopćenju.

Podravka kao jedini član, imatelj potpunog udjela u društvima koja se pripajaju, provodi pripajanje po pojednostavljenom postupku na način da se cjelokupna imovina pripojenih društava prenosi na Podravku bez provođenja postupka likvidacije, bez mogućnosti zamjene za dionice i bez povećanja temeljnog kapitala Podravke kao društva preuzimatelja.