Cilj je projekta Pokret za radost, koji organizira Coca-Cola u Hrvatskoj u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, promicanje aktivnih životnih stilova i važnosti redovitoga kretanja te poticanje građana na vježbanje i rekreaciju na otvorenome.

Istraživanje provedeno u okviru projekta Pokret za radost pokazalo da je...U okviru projekta Pokret za radost provedeno je istaživanje o sportsko-rekreacijskim navikama Hrvata, koje pokazuje da je za 62 % Hrvata hodanje najomiljenija aktivnosti te da 52 % Hrvata prakticira neku aktivnosti više puta tjedno (tri ili više puta). Zdravlje i povoljni učinci na zdravlje (45 %), osobno zadovoljstvo te dobar osjećaj nakon aktivnosti (28 %) glavni su razlozi bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima.

Hodanje je najpopularnija aktivnost, vožnja biciklom i biciklizam drugi su po popularnosti, a petina aktivnih građana bavi se trčanjem. Stoga ne čudi činjenica da je više od 80 % rekreativaca aktivno u parkovima, na livadama, nasipima i ulicama.

“Istraživanje javnoga mnijenja iznimno je važno jer samo tako možemo prikupiti relevantne, pouzdane i reprezentativne pokazatelje na kojima se onda mogu utemeljiti aktivnosti prilagođene potrebama ispitanika te kvalitetni projekti poput Pokreta za radost”, rekla je Marijana Pecoja, starija voditeljica projekata u agenciji Hendal.

Je li nedostatak vremena glavni uzrok nekretanja?
Nedostatak vremena glavni je razlog neredovitoga bavljenja sportom. Naime, jednomu dijelu građana posao i druge obveze ne ostavljaju dovoljno vremena za kretanje, a dodatne su prepreke zdravstvene poteškoće, ali i lijenost te nedostatak volje.

Građani su svjesni važnosti bavljenja sportom ili kojom drugom aktivnošću. Tek 5 % građana rekreaciju ne smatra osobito važnom, no gotovo su svi svjesni povoljnih učinaka koje rekreacija ima na zdravlje. Većina ispitanika smatra da bi se sportom i rekreacijom trebale baviti sve osobe neovisno o dobi i drugim parametrima, ali petina  ih smatra da područje u kojemu žive ne nudi mogućnosti za rekreaciju.

Za trećinu građana rekreacija zahtijeva mnogo slobodnoga vremena, a petina smatra da je bavljenje rekreacijom skupo te da je za smanjenje tjelesne mase lakše biti na dijeti nego se baviti sportom.

“Ovo je istraživanje pokazalo da smo svjesni važnosti sportsko-rekreacijskih aktivnosti, no katkad u nedostatku vremena i volje od njih odustanemo. Brigu o svojemu zdravlju i tijelu trebamo voditi svakodnevno, pa i najmanja djelatnost tijekom dana, bez obzira na to jesmo li u uredu ili u parku s djecom, može biti korisna. Projekt Pokret za radost podupiremo posljednje tri godine upravo stoga da građane zajedno potaknemo da se aktiviraju i učine nešto za svoje tijelo”, rekao je Damir Knjaz, dekan Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

“Projekt Pokret za radost organizira Coca-Cola na svjetskoj razini u želji da potakne primjenjiva rješenja za problem manjka kretanja i pretilosti, a cilj nam je da se projektom do 2020. obuhvati 20 % ukupnoga stanovništva u državama u kojima se bude provodio. U okviru ovogodišnjega izdanja projekta Pokret za radost proveli smo istraživanje kako bismo sve svoje aktivnosti uskladili s navikama kretanja naših potrošača. Njime želimo potaknuti građane na kretanje, čime neizostavno potičemo i dobro raspoloženje, što je u skladu s filozofijom naših robnih marka koje promiču optimizam i radost”, rekla je direktorica Odjela za komunikacije i odnose s javnošću Coca-Cole HBC Hrvatska Boška Trbojević.

U okviru ovogodišnjega programa, osim predstavljenoga istraživanja, nalaze se brojne sportske aktivnosti i događanja kojima se građani potiču na redovito kretanje. U suradnji sa stručnjacima s Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osmišljene su vježbe koje građani mogu prakticirati u uredu ili kod kuće.

Usto, na brojnim će sportskim događanjima biti organizirano mjerenje tjelesne spreme na širokome uzorku osoba različite dobi, spola i navika povezanih s kretanjem kako bi se dobila što vjernija slika općega stanja u stanovništvu te u skladu s dobivenim rezultatima dale preporuke za daljnji oblik kretanja i tjelovježbu.

Dana 19. rujna na kampusu Kineziološkoga fakulteta bit će organizirano jednodnevno zabavno sportsko-edukacijsko događanje s besplatnim sadržajima namijenjenima građanima i usmjerenima poticanju kretanja i rekreacije na otvorenome, kao što su radionice za tjelovježbu i ples, prezentacije različitih sportova i programa vježbanja te mjerenje tjelesne spreme.

Sve pojedinosti događanja i ostalih aktivnosti u okviru projekta Pokret za radost možete doznati na društvenim mrežama i internetskoj stranici projekta