kune-inflacija-midi1Inflacija u Hrvatskoj u ovogodišnjem studenome iznosila je 2,6 posto na godišnjoj razini, odnosno 0,2 posto na mjesečnoj razini.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), u studenome su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, bile 2,6 posto više nego u studenome 2010. godine, dok su u odnosu na listopad porasle 0,2 posto.

Na godišnjoj razini inflacija ostala je tako ista kao i u listopadu, kada je također iznosila 2,6 posto. Na mjesečnoj razini je oslabila, s obzirom da je u listopadu iznosila 0,6 posto u odnosu na rujan.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u studenome su najviše na mjesečnoj razini porasle, cijene odjeće i obuće, u prosjeku za više za 1,9 posto. Slijede cijene prehrane i bezalkoholnih pića te cijene alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,3 posto i cijene zdravstva, koje su u prosjeku više za 0,2 posto.

Porast indeksa potrošačkih cijena na mjesečnoj su razini, u studenom u odnosu na listopad, ublažile cijene prometa, koje su u prosjeku niže za 0,6 posto, potom cijene rekreacije i kulture, u prosjeku niže za 0,3 posto te cijene komunikacija, koje su u prosjeku niže za 0,1 posto. (H)