Svjetski dan prava potrošača svoje temelje ima u “Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača” koju je američki predsjednik John F. Kennedy predložio američkom Kongresu 1962. godine. Predstavljajući Deklaraciju predsjednik Kennedy je kazao i kako smo potrošači svi mi, “uključujući i mene, kao predsjednika SAD-a. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe svaka javna ili privatna gospodarska odluka, ali iako su najveća i najvažnija skupina njihovi glasovi se vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.”

Svjetski dan prava potrošača prvi put je obilježen 15. ožujka 1983. godine i svake godine Consumers International provodi kampanju u cijelom svijetu na jednu zadanu temu. Ove godine tema su “Pravedne digitalne financije”, navodi Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača pridružuje se Consumers Internationalu – Svjetskom savezu potrošača i zajedno s njegovih 200 članskih organizacija diljem svijeta traži podizanje svijesti o pravednim digitalnim financijama za sve potrošače u svijetu.

Digitalne tehnologije su preobrazile plaćanja, kredite, osiguranja i dobro i pravedno upravljanje tim procesima postaje ključni faktor za potrošače. Procjenjuje se da će do 2024. broj korisnika digitalnog bankarstva porasti na 3,6 milijardi korisnika, znači svaki drugi stanovnik na Zemlji. Ta brojka znači mnogo novih poslovnih mogućnosti, ali istovremeno i porast rizika i opasnosti za potrošače.

Brzi razvoj digitalnih financijskih usluga traži i bržu i inovativniju regulativu kojoj će u centru pažnje biti jačanje i zaštita potrošača.

Zato povodom Svjetskog dana prava potrošača Sve udruge potrošača u svijetu od vlada, parlamenata i poslovnih subjekata traže:

UKLJUČIVOST – omogućiti pristup digitalnim financijama svima
SIGURNOST – otklanjanje šteta u digitalnim financijama zbog prijevara
ZAŠTITU PODATAKA I PRIVATNOSTI – treba zaštiti podatke svakog potrošača
ODRŽIVOST – digitalni financijski proizvodi trebaju biti zeleni i društveno odgovorni.

Consumers International će pokrenuti akcelerator za pravedne digitalne financije odnosno kampanju koja će u cijelom svijetu osigurati regulativu kojoj je potrošač u centru. Svjetska mreža dionika digitalnih financijskih usluga treba posebno ojačati potrošačkî pokret u zemljama s niskim ili srednjim prihodima. Po prvi puta su globalni napori usmjereni na jačanje položaja potrošača u cijelom svijetu i pomoći će stvaranju jedinstvene regulative kako bi digitalno tržište u buduće bilo pravedno, sigurno i održivo za sve.

Potrošači u Hrvatskoj su najlošije informirani i educirani u EU i kao takvi imaju jako puno problema u zaštiti svojih prava. Jako malo potrošača je financijski pismeno, digitalne financijske usluge su teško dostupne starijoj populaciji potrošača te su vrlo često oni baš pogodna meta za financijske prijevare.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača je članica Consumers Internationala od 2000. godine i aktivno će se uključiti u kampanju za pravednije digitalne financije, zaključila je Ana Knežević.