Ulje je namirnica bez koje naša kuhinja gotovo da ne može funkcionirati. Premda postoje razlike u preferencijama pojedinih regija, ipak, gledano u hrvatskom globalu, od svih dostupnih vrsta daleko najpopularnije je suncokretovo ulje.

uljeDa se u kućanstvu bez ulja praktički ne može pokazuje rezultat ankete po kojemu čak 83,5% ispitanika ističe kako kupuju jestivo ulje, dok ih samo 16,5% ne kupuje ovu namirnicu.

Gledano po mjestu kupnje jestivog ulja, trgovina je gotovo isključivo mjesto nabavke s čak 98,2% udjela, dok samo 1,8% ispitanika ulje nabavlja direktno kod proizvođača.

Zanimljivo je kako domaći kupci jako puno drže do porijekla ulja koje kupuju. Naime, gotovo tri četvrtine njih (73,6%) ističe kako im je kod kupnje jestivog ulja važna zemlja porijekla, dok za jednu četvrtinu (26,4%) ispitanika porijeklo ulja nije bitno.

U prehrani se najviše koristi suncokretovo ulje koje na prvo mjesto stavlja uvjerljivih 85,8% sudionika ankete. Biljno ulje u prehrani najčešće koristi 5,6% ispitanika, maslinovo ulje njih 4,9%, a bučino ulje 1,3% anketiranih.

Slične smo odgovore dobili i na pitanje koje se jestivo ulje najčešće koristi za kuhanje/pečenje. Dominantna većina od 83,6% anketiranih građana i ovdje najviše vjeruje suncokretovom ulju. Na drugom mjestu je biljno sa 6,3%, treće je maslinovo s 4,3%, a četvrto bučino ulje s 0,3% udjela.

Istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o kupnji i konzumaciji jestivog ulja provedeno je tijekom svibnja 2015. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.