pivovarna-lasko-pivo-limenka-midiDug grupe smanjen je izdvajanjem Dela, Fructala i Jadranske pivovare iz konsolidacije

Grupa Pivovarna Laško prihodovala je lani od prodaje 306 milijuna eura, odnosno sedam posto manje nego 2009. godine. U prošloj godini Pivovarna Laško se i dodano zadužila.

Količinska prodaja pića pala je za osam posto. Lani je prodano 4,22 milijuna hektolitara.

U usporedbi s 2009. godine porasla je samo prodaja mineralnih voda za 16 posto, a smanjena je prodaja prirodnih i aromatiziranih voda. U 2010. prodano je 1,85 milijuna hektolitara piva, 6,6 posto manje nego 2009. godine.

U Laškom kažu da je pad prodaje posljedica krize i veće konkurencije na tržištu kojoj pridonose diskontne trgovine.

Manjem opsegu prodaje Grupa Pivovarna Laško uspjela je prilagoditi samo troškove rada, koji su smanjeni za sedam posto, na 59,9 milijuna eura. Troškovi robe, materijala i usluga u usporedbi s prošlom godinom sniženi su za 1,5 posto i iznosili su 197,7 milijun eura.

Dobit iz poslovanja prije amortizacije za prošlu godinu iznosi 14,6 milijuna eura, što je 36 posto manje nego prije dvije godine.

Pivovarna Laško je lani morala ponovo snižavati vrijednost svoje imovine. Za 17,2 milijuna eura snižena je vrijednost robnih marki, što je pivovari donijelo gubitak iz poslovanja od 9,9 milijuna eura. Usprkos manjem otpisu u poslovnom dijelu, gubitak iz poslovanja je gotovo dva puta veći nego prije dvije godine.

Dodatni gubitak od 21 milijuna eura Pivovarna Laško ostvarila je u financijskom dijelu poslovanja, tako da ukupni prošlogodišnji gubitak iznosi 25,6 milijuna eura.

Od kćerinskih tvrtki lani je skromnu dobit od 450 tisuća eura ostvarila samo grupa Union i Radenska. Izdavačka kuća Delo zabilježila je gubitak od 2,3 milijuna eura, a Jadranska pivovara od 5,4 milijuna eura.

Dugovi grupe su krajem prošle godine iznosili 397,5 milijuna eura. U usporedbi s prethodnom godinom smanjeni su za 12 posto, prije svega zahvaljujući smanjenju dugoročnih zajmova sa 127 milijuna na 84 milijuna eura. Pri tome treba upozoriti da je smanjenje duga djelomično posljedica izdvajanja Dela, Fructala i Jadranske pivovare iz konsolidacije.

Spomenute kompanije Laško je prenijelo u dugoročna ulaganja namijenjena prodaji, pa su u izvorima financiranja prikazane samo ukupne obveze Pivovarne Laško prema tim trima ulaganjima u ukupnom iznosu od 67 milijuna eura. Kad bi se te obveze pripisale dugovima grupe, ukupni dug bi krajem prošle godine bio za 10 milijuna eura veći nego godinu dana ranije.

Kapital dioničara se lani zbog gubitka smanjio za petinu i sada iznosi 122 milijuna eura. Knjigovodstvena vrijednost dionice iznosi 14,3 eura. Iz vlastitih izvora Pivovarna Laško financira sada manje od petine svoje imovine, koja je krajem godine iznosila 636 milijuna eura. (Bankamagazin)