Profil kompanije: Podravka

podravka1Poslovanje Grupe Podravka u protekle dvije godine karakterizira proces reorganizacije i restrukturiranja poslovanja koji, sudeći po aktualnim financijskim pokazateljima, daje više nego dobre rezultate

Koprivnički poduzetnici, braća Marijan i Matija Wolf, 1934. godine osnivaju radionicu za preradu voća i tvornicu pekmeza, koja 1947. godine prelazi u društveno vlasništvo i dobiva ime pod kojim i danas posluje.

Pored prerade voća i proizvodnje pekmeza, tvornica od 1949. započinje s proizvodnjom konfitura, proizvoda fine marmelade.

Od 1952. asortiman se upotpunjuje s kandiranim voćem, voćnim sirupima, senfom, kečapom, voćnim vinima, sušenim povrćem, steriliziranim mahunama, graškom te mesnim konzervama. Godine 1957. kreće proizvodnja poznatih Podravkinih juha. Najpoznatiji univerzalni dodatak jelima – Vegeta – koji se danas prodaje u više od 40 zemalja svijeta, stvoren je 1959. godine od strane prof. Zlate Bartl i njenog tima.

tablica podravka 1Prve suradnje s inozemnim partnerima započinju 1967. godine i to izvozom u Mađarsku i Rusiju. Čokolino i dječja hrana drugih okusa počinju se proizvoditi 1970. a iste godine i punionica mineralne vode u Lipiku ulazi u sastav Podravke.

U Ludbregu pokraj Koprivnice godine 1972. osniva se Belupo čime Podravka ulazi u farmaceutsku branšu.

Mesni kompleks Danica sagrađen je 1973. u sklopu istoimene industrijske zone u Koprivnici, a osam godina potom u sklopu zone izgrađena je i Belupova tvornica lijekova i kozmetike. Podravka je 1993. godine privatizirana i registrirana kao dioničko društvo, od 1998. dionice Podravke d.d. izlistane su u najvišoj kotaciji Zagrebačke burze. Iste godine započinje proizvodnja mineralne vode Studena. Nova tvornica Vegete u Koprivnici te tvornica Vegete, juha i praškastih proizvoda u Poljskoj pokrenuti su 2000. godine.

Dvije godine kasnije Podravka preuzima porečku tvrtku Ital-Ice, proizvođača kvalitetnog sladoleda, slastica i distributera smrznute hrane, te provodi akviziciju češke tvrtke Lagri. Godine 2006. kupuje brend Eva (sardine), a 2007. kupuje poljske brendove Warzyvko i Perfekta te hrvatski brend Lero.

lead1U Dugopolju 2009. godine Podravka otvara novi skladišno-distributivni centar te širi svoj portfelj kupnjom brenda Belsad, a 2013. s Institutom Ruđer Bošković kreće u stvaranje Centra za inovacije u hrani.

OSVRT NA 2013.
Nakon ovog povijesnog osvrta, pogledajmo kako je teklo poslovanje Podravke u protekle dvije poslovne godine. Tijekom 2013. sve razine profitabilnosti Grupe Podravka bilježile su značajan porast pa su sukladno tome i profitne marže ostvarile znatne pozitivne pomake.

Rezultat poslovanja Grupe Podravka u 2013. godini bio je pod značajnim utjecajem jednokratnih stavki koje u razini neto dobiti ukupno iznose 133,4 milijuna kuna i u najvećoj se mjeri odnose na usklađenja vrijednosti imovine uslijed restrukturiranja i otpremnina radi zbrinjavanja viška zaposlenika.

Bruto dobit Grupe Podravka iznosila je 1.502,7 milijuna kuna i viša je od istog razdoblja prethodne godine za 6%, dok je bruto marža bila na razini od 41,4%, što je porast od 240 bp. Troškovi su bili niži za 2%, a glavni razlozi su niži troškovi radnika uslijed provedenog programa zbrinjavanja zaposlenika te povoljnog kretanja cijena sirovina.

Godina je zaključena uz 22% veću EBITDA od 360,1 milijuna kuna, dok je EBITDA marža bila na razini od 9,9%. Ukoliko se promotre rezultati poslovanja bez utjecaja izvanrednih stavki, EBITDA bi iznosila 423,7 milijuna kuna, što je porast od 18% u usporedbi s EBITDA za 2012. godinu prikazane na usporediv način.

tablica podravka 2Operativna dobit u 2013. je iznosila 131 milijun kuna, što predstavlja rast od 21% u usporedbi s operativnom dobiti istog razdoblja godine ranije prikazane na usporediv način. EBIT marža zabilježila je rast od 60 bp i iznosila je 3,6%.

Korigirana operativna iznosila je 275,3 milijuna kuna, što je pak porast od 35%. Neto dobit Grupe Podravka u 2013. godini, bez jednokratnih stavki, iznosila je 200 milijuna kuna, što je porast od 78% u odnosu na neto dobit prethodne godine prikazane na usporediv način.

Izvještajna neto dobit iznosila je 66,6 milijuna kuna, što je rast od 80,7 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja Grupe Podravka u 2013. godini iznosila je 3.626,0 milijuna kuna te je na razini prethodne godine. Prodaja SPP-a Prehrana i pića iznosila je 2.773,2 milijuna kuna i niža je za 0,9% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Izuzevši pad prodaje u programima u restrukturiranju (svježe meso, pića, zamrznuti program i pekarski program), ukupna prodaja SPP-a Prehrane i pića veća je za 1,1% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja SPP-a Farmaceutika iznosila je 852,8 milijuna kuna, što je porast prodaje od 3%. Prodaja na inozemnim tržištima porasla je za 6%, s time da su višu razinu prodaje zabilježila oba SPP-a na svim inozemnim tržištima.

lead2Polovicom 2013. godine definirana je jednakopravnost svih dioničara budući da država više nema mogućnost neposrednog imenovanja dva člana Nadzornog odbora.

Moguća je dokapitalizacija društva na način da će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora moći donijeti odluku o dokapitalizaciji u iznosu do polovice temeljnog kapitala. Provedeno je i smanjenje temeljnog kapitala društva u iznosu od 542 milijuna kuna s ciljem pokrića akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja, a provedeno je smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica s 300 kuna na nominalni iznos od 200 kuna po dionici.

Ovime su stvorene i pretpostavke za dioničare da u narednim razdobljima odlučuju o raspodjeli dobiti (isplata dividende, zadržavanje dobiti, povećanje temeljnog kapitala i sl.).

POSLOVANJE U 2014.
Podravka je tijekom 2013. nastavila proces restrukturiranja poslovanja te je, u skladu s time, odlučeno da tvrtka izlazi iz poslovnih programa pića, pekare i dijela zamrznutog programa. Proveden je program zbrinjavanja viška zaposlenika koji je nastavljen i lani.

Tijekom 2014. programom zbrinjavanja obuhvaćeno je 340 radnika za što je izdvojeno 45 milijuna kuna odnosno 5 tisuća kuna neto po godini neprekinutog staža provedenog u kompaniji.

Inače, od 2012. godine programom zbrinjavanja obuhvaćeno je ukupno 420 radnika.

Nakon povećanja temeljnog kapitala Belupa krajem travnja 2014. na 290,1 milijuna kuna, donesena je odluka kojom se odobrava gradnja dviju novih tvornica ove farmaceutske tvrtke, a radi se o tvornicama polukrutih i tekućih te krutih oblika lijekova. Time započinje novi investicijski ciklus Belupa, a vrijednost investicije je oko 390 milijuna kuna kroz predstojeće tri godine te se očekuje da će tvornica započeti s radom u prvom kvartalu 2017. godine.

tablica kljucni pokazateljiU isto vrijeme Podravka je od PIK-a Vrbovec d.d. preuzela program mesnih konzervi čime je osnažen najprofitabilniji dio mesnog segmenta. Ovom akvizicijom Podravka postaje broj 2 na domaćem tržištu u segmentu pašteta. Nastavljajući provođenje mjera restrukturiranja radi povećanja poslovne efikasnosti, donesena je odluka o pripajanju društava Ital-Ice d.o.o., Lero d.o.o., Poni d.o.o., Podravka Inženjering d.o.o. i KOTI Nekretnine d.o.o. društvu Podravka d.d.

tablica pokazatelji poslovanjaTime Podravka d.d., kao imatelj 100% udjela u navedenim društvima koja se pripajaju, postaje pravni sljednik pripojenih društava.

Polovicom prošle godine, uz posredstvo EBRD-a i triju međunarodnih komercijalnih banaka, obavljeno je refinanciranje 73 milijuna eura duga uz nižu kamatnu stopu i duži rok dospijeća.

Nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i ulaska u zonu slobodnog kretanja robe između zemalja članica EU, Podravka d.d. je odlučila proizvodnju istih vrsta proizvoda za tržišta EU locirati na jednom mjestu, u Koprivnici, čime je s 15. prosinca 2014. prestala proizvodnja u tvornici u Poljskoj.

Tijekom studenog 2014. uspješno je obavljeno preuzimanje Mirne d.d. iz Rovinja u kojem Podravka nakon preuzimanja drži udjel od 63,95% temeljnog kapitala.

Financijski rezultati poslovanja Grupe Podravka u 2014. godini pokazali su znakovit pomak u pozitivnom smjeru. Iako je prodaja zabilježila lagani pad u odnosu na 2013. godinu, niži operativni troškovi tijekom 2014. godine značajno su utjecali na povećanje profitabilnosti Grupe.

podravka grafnapomenaNeto dobit od 92,5 milijuna kuna viša je za 38,8% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dug tijekom 2014. smanjen je za 3,4% na razinu od 856,77 milijuna kuna, dok je trošak kamata istodobno smanjen s 52,93 na 43,54 milijuna kuna ili 17,7%. Prosječni ponderirani trošak duga smanjen je s 4,3% na 3,4%.

Iako je njegova sastavnica, cjenovnim pomacima na godišnjoj razini tijekom posljednje tri godine Podravka je za svaku godinu zabilježila bitno bolji performans od CROBEX10 indeksa.

Za dionicu Podravke 2014. godina bila je vrlo uspješna: prosječna cijena porasla je 16,3%, prosječni broj transakcija porastao je 39,6% a prosječni dnevni promet na razini od 463.450 kuna bilježi porast od čak 134,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Dionica Podravke šesta je najlikvidnija dionica na domaćoj burzi, dok je među sastavnicama CROBEX10 indeksa treća prema porastu tržišne vrijednosti, druga po porastu protrgovanog broja dionica te prva prema apsolutnom porastu prometa.

Credos odjel analize
credos@credos.hr
logo credos

Prethodni članakPayPal i Uber otvorili OMGcommerce 2015.
Sljedeći članakHrvatski vinari očekuju veći izvoz u Srbiju