zvecevo ftd 777Prvo polugodište 2015. donijelo je bitno bolje poslovanje Zvečeva nego lani. Prihodi od prodaje konditorskih proizvoda tako su uvećani za 10%, a prihodi od prodaje alkoholnih pića za čak 51%

Nakon Prvog svjetskog rata, Požega je izabrana kao savršeno mjesto za tvornicu koja će cijelom gradu donijeti čokoladnu slavu nešto kasnije, a grad Požega postati vodeći proizvođač slatkiša ondašnje Kraljevine. Tvrtka Zvečevo d.d. Požega započela je s radom kao tvornica “Stock cognac Medicinal”, 20. listopada 1921. godine, osnovana od strane talijanskog Stocka, proizvodeći u prvo vrijeme jaka alkoholna pića (voćne rakije, vinjak i domaći brandy).

lead1Društvo 1924. godine započinje s izgradnjom tvornice čokolade koja je dovršena godinu potom i od tada se, uz alkohol, proizvode čokolada i bomboni.

Švicarska tvrtka Nestlé 1934. godine nudi ugovor Stocku za najam postrojenja na punih 10 godina. Ponudu su odobrili Ministarstvo i Kraljevska banska uprava u Zagrebu te Nestlé 1936. godine dobiva dozvolu za početak proizvodnje čokolade i čokoladnih proizvoda.

bilanca -rdigTvornica je zapošljavala 350 djelatnika, većinom iz Požege, a bili su raspodijeljeni u osam velikih odjela – Konjak i ostala alkoholna pića, Čokolada i čokoladni bomboni, Kakao u prahu i kakaovo maslo, Praline i punjena čokolada, Kanditi, Svileni bomboni i karamele, Marmelada i voćni sirupi, Roba od vafla i fini deserti te Zamatanje čaja.

Nakon isteka desetogodišnjeg ugovora, po završetku Drugoga svjetskog rata proizvodnja je 1946. nastavljena u nacionaliziranoj tvornici, a pod imenom “Zvečevo” tvornica počinje poslovati od 1951. godine.

OSVAJANJE TRŽIŠTA
U sljedećim godinama Zvečevo očekuju znatne promjene. Godina je 1958. i u sustav Zvečeva ulazi mljekara, a tijekom 60-ih godina prestaje nerentabilna proizvodnja voćnih sokova i brašna.

zvecevo-nositelj racunaSve se koncentrira oko proizvodnje kakao proizvoda, jakih alkoholnih pića i prerade mlijeka u mliječni prah. Nekolicina entuzijasta – direktori, majstori i radnice – osmislili su 1963./’64. godine prvu čokoladu s rižom u svijetu.

Radilo se o ekspandiranoj riži i 90-postotnoj mliječnoj čokoladi, od mlijeka iz vlastite mljekare. Sinonim za čokoladu s rižom uvijek će biti Mikado – japanski zemaljski i nebeski vladar, hrana ljudi i bogova. Isto tako, u periodu od kasnih 60-ih i ranih 70-ih slijedi moderniziranje i rekonstruiranje procesa te dolazi do povećanja proizvodnje, a samim time i zaposlenosti.

Uz to Nestlé i Zvečevo sklapaju ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji 1970. godine te požeška tvornica osvaja domaće i inozemno tržište. Godine 1987. Zvečevo pokreće i proizvodnju na bazi brašna – vafl proizvode, a od 1994. godine posluje kao dioničko društvo. Tvornica Zvečevo je proslavila Požegu kao grad čokolade još u doba Kraljevine SHS, a čokolada s rižom i danas je njen najprepoznatljiviji proizvod.

novcani tijek-promjene kapitalaU razdoblju 80-ih godina, dok je Zvečevo prodavalo robu na tržištu bivše države, ostvarena je najveća godišnja proizvodnja od 8.000 tona kakao proizvoda, 16 milijuna litara alkoholnih pića te je prerađeno 13 milijuna litara svježeg mlijeka. Broj zaposlenih u to doba bio je na vrhuncu: ukupno 1.350 radnika.

Zvečevo d.d. je danas matica koja posjeduje tri društva u svome vlasništvu i to: Zvečevo Commerce d.o.o. Sarajevo, Lasta d.d. Čapljina i Zvečevo d.o.o. Ljubljana.

RECENTNO POSLOVANJE
Poslovanje u 2014. godini bilo je pod utjecajem dvaju faktora: ulazak Hrvatske u EU te izlazak iz CEFTA-e koji su pred tvrtku stavili imperativ nastavka procesa restrukturiranja te promjenu poslovne politike.

pokazatelji poslovanja-likvidnost-profitabilnost-zaduzenostDruštvo početkom 2014. donosi odluku o izdvajanju prodajno-distributivnih operacija na tržištu Hrvatske i to potpisivanjem ugovora za distribuciju s tvrtkom Alca Zagreb d.o.o. s ciljem optimizacije troškova.

Prelaskom na novog distributera tijekom tranzicijskog razdoblja kod pojedinih partnera Zvečeva dogodio se diskontinuitet u poslovanju, što je rezultiralo padom prihoda od prodaje. Istovremeno, započet je proces optimiziranja prodajno-distributivnih resursa kroz napuštanje logističko-skladišnih kapaciteta, otkazivanje leasing ugovora za transportna sredstva te smanjenje zaposlenih u prodajno-distributivnim operacijama. Nastavljen je i projekt podizanja energetske efikasnosti započet krajem 2013. kroz investiciju u nova energetska postrojenja (izgradnja tri nove kotlovnice, što treba rezultirati bitno nižom potrošnjom plina).

fundamentalni-pokazateljiPrihod od prodaje tijekom 2014. godine iznosio je 85,27 milijuna kuna na domaćem tržištu (63% prihoda od prodaje), te 51,15 milijuna kuna na inozemnom tržištu (37%).

Prihodi su ostvareni prodajom vlastitih proizvoda i trgovačke robe koju mahom čine proizvodi Lasta d.d. koje društvo uvozi i distribuira na području Hrvatske. Glavna izvozna tržišta za Zvečevo su BiH, Srbija, Makedonija, Slovenija, Crna Gora, Jordan te u manjem dijelu SAD i pojedine zemlje EU.

Prvo polugodište 2015. donosi bitno bolje poslovanje društva. Prihodi od prodaje konditorskih proizvoda 10% su viši od istog razdoblja 2014. godine, a prihodi od prodaje alkoholnih pića čak 51%.

promet-kretanje-cijena-dioniceNa tržištu nabave sirovina za proizvodnju nastavljen je negativni trend visokih burzovnih cijena kakaovca, kakao mase, kakao maslaca te cijene lješnjaka, što je djelomično ublaženo nižim cijenama mlijeka i šećera. Važan momenat predstavlja i početak proizvodnje za multinacionalni trgovački lanac Tesco.

Što se tiče financijskog rezultata, društvo je u prvom polugodištu 2015. godine poslovalo s dobiti od 673 tisuće kuna.

KRETANJE CIJENE DIONICE
napomenaDruštvo je uvršteno na kotaciju redovitog tržišta na Zagrebačkoj burzi. Temeljni kapital društva iznosi 76,47 milijuna kuna, a podijeljen je na 307.808 redovnih dionica serija A i 74.561 redovnu dionicu serije B, nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Dionice serije B rezultat su dokapitalizacije provedene tijekom 2014. godine u iznosu od 39,99 milijuna kuna. Tržišna kapitalizacija Zvečeva iznosi 45,88 milijuna kuna.

Promatrano od početka 2012. godine, prosječno dnevno trgovanje ovom dionicom kreće se na razini oko 14 tisuća kuna. Raspon cijene tijekom posljednjih 52 tjedna kretao se između 80,00 i 154,99 kuna. Tijekom posljednje dvije godine kompanija nije isplaćivala dividendu. Cijena dionice od početka 2015. godine porasla je 20% sa 100,00 na 120,00 kuna (zaključna cijena trgovanja na 15.10.2015.).

Credos odjel analize
credos@credos.hr
credos logo