Prosječne proizvođačke cijene žitarica u drugom su tromjesečju ove godine bile niže u odnosu na isto lanjsko razdoblje za 13,1 posto, dok visok rast, za 32,4 posto, bilježe proizvođačke cijene povrća, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Statistika tromjesečnog indeksa cijena u poljoprivredi pokazuje da su prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isto lanjsko razdoblje bile veće za 1,4 posto.

Pritom su cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda bile više za 3,6 posto, dok su cijene biljnih proizvoda u prosjeku smanjene za 1 posto.

No, kod proizvođačkih cijena biljnih proizvoda statistika u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isto lanjsko razdoblje bilježi i velike razlike, od pada cijena žitarica za 13,1 posto, do visokog rasta cijena povrća, za 34,4 posto.

Uz žitarice, niže nego u drugom tromjesečju prošle godine ove su godine bile i proizvođačke cijene cvijeća i sadnica i to za 10,1 posto te krmnog bilja za 1,4 posto.

Cijene pak voća u drugom su tromjesečju ove godine bile više za 4,5 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, cijene krumpira (uključujući sjemenski) za 3,5 posto, a porasle su i proizvođačke cijene maslinovog ulja i to za 5,6 posto.

Statistika u drugom tromjesečju ove u odnosu na isto lanjsko razdoblje bilježi rast proizvođačkih cijena stoke, peradi i stočnih proizvoda za 3,6 posto.

Kod žive stoke, porasle su cijene svinja za 11,8 posto, goveda za 9,4 posto, ovaca i koza za 4,5 posto, dok su cijene peradi smanjenje za 1 posto, konja za 4,5 posto, a pale su i cijene stočnih proizvoda i to za 2,6 posto.

Proizvođačke cijene mlijeka u drugom su tromjesečju ove godine u odnosu na isto lanjsko razdoblje bile niže za 3,1 posto, dok su cijene konzumnih jaja porasle za 1,4 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji u drugom su tromjesečju na godišnjoj razini porasle za 3,7 posto.

Pritom su cijene energije i maziva bile više za 12,4 posto, a sjemena i sadnog materijala za 9,2 posto.

Poljoprivrednici su u drugom tromjesečju skuplje plaćali i gnojiva, stočnu hranu, veterinarske usluge, s obzirom da su cijene gnojiva bile 7,4 posto veće nego u drugom tromjesečju prošle godine, stočne hrane više za 1,6 posto, a veterinarske usluge za 1,4 posto. (H)