PIK Vrbovec i COTRUGLI Business School razvili poseban program edukacija i usavršavanja za zaposlenike

PIK Vrbovec, osim stalnog ulaganja u najnovije tehnologije, kontinuirano ulaže i u svoje zaposlenike kako bi u svakom trenutku mogao odgovoriti visokim zahtjevima industrije unutar koje djeluje, kao i sve većim očekivanjima potrošača. Tako je nastao i projekt razvoja talenata u PIK Vrbovcu namijenjen zaposlenicima u kojima kompanija vidi menadžerski ili specijalistički potencijal.

Projekt uključuje individualizirani osobni razvoj svakog talenta, razvijanje različitih kompetencija, ponašanja ili vrijednosti kroz brojne eksterne edukacije te rad u timovima i interni prijenos znanja kako bi se osigurala funkcionalna fleksibilnost. Sukladno navedenom, u suradnji s poslovnom školom COTRUGLI, vodećom u Jugoistočnoj Europi, PIK Vrbovec razvio je i poseban program edukacija talenata.

Program je u potpunosti prilagođen potrebama i ciljevima kompanije, gdje se kroz upravljanje osobnim razvojem svakog talenta, razvijaju kompetencije, ponašanja i vrijednosti potrebne za uspješno poslovanje i konkurentnost na tržištu rada 21. stoljeća.

Ovaj program trenutno pohađa 18 zaposlenika PIK Vrbovca iz različitih odjela, koji će kroz 6 stručnih modula iz različitih područja poslovanja te više od 150 sati pripreme, učenja i razmjene znanja, iskustava i ideja, unaprijediti i proširiti svoja postojeća znanja.

“Stvaranje korporativne kulture koja privlači i zadržava talentirane ljude specifičnih stručnih, ali i širokih općih znanja područje je kojem smo u PIK Vrbovcu posebno posvećeni. Prepoznavanjem i razvijanjem talenata, aktivno upravljamo njihovim znanjima, povećavamo motiviranost i zadovoljstvo radnim mjestom te poslom koji obavljaju. Kroz plan individualnog razvoja za svakog talenta, no jednako tako i razvijanjem timskog rada, stvaramo okružje u kojem su jednako zadovoljni i zaposlenik i kompanija za koju radi. U PIK Vrbovcu smo itekako svjesni da su usko specijalizirana znanja tek dio uspjeha te stoga, uz visoku specijalizaciju u svakom pojedinom području, želimo talentima pružiti znanja koja će im pomoći u razvijanju strateškog razmišljanja i jačanja ukupnih kompetencija“, izjavila je Martina Pavić, direktorica Sektora ljudskih, pravnih i općih poslova u PIK Vrbovcu.

“Za PIK Vrbovec i njihove top talente skrojili smo program koji je temeljen na najboljim svjetskim i regionalnim praksama. Teme i sadržaji edukacije posebno su prilagođeni predznanju polaznika i očekivanjima organizacije, a predavači su posebno izabrani s ciljem da njihovo znanje kompanija zaista može koristiti pri rješavanju tekućih poslovnih izazova. Drago nam je da su dosadašnji moduli ocjenjeni najvišim ocjenama od strane polaznika, jer to znači da program pruža upravo ona znanja i vještine koje su im prijeko potrebne u njihovom radu“, izjavio je Marko Kučić, direktor razvoja COTRUGLI Business School.

Jedna od osnovnih zadaća ljudskih potencijala PIK Vrbovca jest podržavanje dugoročne poslovne strategije kompanije kroz planiranje, razvijanje, upravljanje, zadržavanje i privlačenje talentiranih zaposlenika. U skladu s tim, svakodnevno se radi na postavljanju i pronalaženju najučinkovitijih metoda i alata upravljanja znanjima zaposlenika. Jedan od ključnih alata u prepoznavanju talenata je i piKLUB – interna inovacijska platforma PIK Vrbovca, zahvaljujući kojoj se svi imaju priliku istaknuti. Podsjetimo, radi se o složenom sustavu koji za cilj ima razvoj inovacija i internih komunikacijskih kanala u svrhu prikupljanja, razmjene i razvoja ideja svih zaposlenika na razini kompanije, a sve kako bi se unaprijedili poslovni procesi i ukupno poslovanje.

“U 2016. godini u piKLUB su pristigle 133 ideje zaposlenika, a na temelju prikupljenih ideja, pokrenuta su čak 94 projekta. Najveći broj pristiglih ideja odnosi se na ideje za nove proizvode, no ne manje važne su i ideje kojima se svakodnevno ostvaruju značajne uštede unutar kompanije te podiže efikasnost djelovanja. Najbolji poznavatelji poslovnih i proizvodnih procesa u kompaniji su oni koji rade na njima pa stoga ne čudi da upravo oni, uz mnogo entuzijazma i motiviranosti, potiču kompaniju na potrebna unapređenja i promjene, istovremeno stvarajući poticajno radno okružje za sebe i svoje kolege“, istaknula je Željka Pleše, rukovoditeljica Službe ljudskih potencijala PIK Vrbovca.