Poput konzumacije vode, korištenje sapuna je postalo samo po sebi razumljivo, pretvorilo se u (pozitivnu) naviku pa je sasvim logično da kategorijom dominira korištenje na dnevnoj bazi i to po nekoliko puta

sapun pranjeSvojom strukturom i važnim značenjem za zdravlje sapuni su pronašli primjenu u svakodnevnom čovjekovom životu i neizostavni su za održavanje čistoće i higijene.

Saznanja o korištenju sapuna stara su više od 5000 godina.

Dokazi o postojanju sapuna pronađeni su na sumeranskim glinenim pločama na kojima je prikazan proces proizvodnje sapuna, kao i na reljefima u egipatskim grobnicama i kod starih Babilonaca koji su miješali mast i pepeo te na taj način prali vunu i pamuk.

ScreenShot001Sve ove povijesne tekovine smatraju se začetkom sapunarstva. Danas je teško zamisliti život bez ovog sredstva koje u svakom kućanstvu ima poziciju skoro kao voda, odnosno nešto bez čega se jednostavno ne može.

TEKUĆE ILI U KAMENU
Stoga ne čudi što je 97% Hrvata u posljednjih 12 mjeseci upotrebljavalo sapun. Iako postoji jako puno vrsta sapuna ovdje ćemo se fokusirati na toaletni sapun za čiju se proizvodnju koriste najkvalitetnije sirovine.

Postoje dvije vrste toaletnih sapuna: tekući sapun i obični sapun (sapun u kamenu). Oko 68% Hrvata koji koriste sapun upotrebljavaju ga u tekućem obliku, dok ih 39% koristi obični sapun.

Obje vrste toaletnog sapuna upotrebljava oko 9% hrvatskih potrošača.

U pogledu frekvencije upotrebe toaletnog sapuna i podjele svih korisnika na: male (one koji upotrebljavaju sapun jednom mjesečno ili rjeđe), umjerene (one koji upotrebljavaju sapun dva puta mjesečno do dva puta tjedno), i velike korisnike (one koji upotrebljavaju sapun više od jednom dnevno), uvijek je zanimljivo vidjeti i analizirati udio velikih i umjerenih korisnika, odnosno svih korisnika koji su u proteklih godinu dana upotrebljavali sapun.

ScreenShot003Dobiveni podaci otkrivaju kako je najviše velikih korisnika, odnosno onih koji toaletni sapun u bilo kojem obliku (tekući ili sapun u kamenu) upotrebljavaju više od jednom dnevno.

Kada govorimo o markama (brendovi i trgovačke marke) toaletnog sapuna, koje potrošači najviše upotrebljavaju u Hrvatskoj, prva tri mjesta u kategoriji tekućeg toaletnog sapuna zauzimaju Palmolive, Balea i Dove, dok se u kategoriji običnog toaletnog sapuna na prve tri pozicije nalaze Dove, Palmolive i Lahor.

ČISTOĆA JE STIL
Institut za istraživanje tržišta i medija Mediana u svojoj analizi koristi multifunkcionalni alat Target Group Index (TGI) koji je namijenjen kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije.

ScreenShot004Korisnik TGI baze može brzo i lako analizirati kako svoje postojeće i potencijalne potrošače, tako i potrošače konkurencije, te precizno definirati strategije i smjernice marketinškog oglašavanja.

Ono što TGI istraživanje čini različitim, osim velikog uzorka, pokrivenosti cijele Hrvatske i kontinuiranosti, je u tome što je riječ o “single source” istraživanju, što znači da jedna osoba odgovara na sva pitanja koja upitnik sadrži.

Pored konzumacije hrane i pića, korištenja proizvoda za domaćinstvo te medijskih preferencija, u TGI istraživanju postoji i više od 250 stajališta koja se odnose na razne životne sfere. U skladu s tim zanimljivo je pogledati i kakva su obilježja životnog stila osoba koje upotrebljavaju tekući toaletni sapun ili obični toaletni sapun (sapun u kamenu).

obiljezja zivotnog stilaIz dobivenih podataka možemo zaključiti da su korisnici tekućeg toaletnog sapuna osobe koje prate modne trendove, koje su ambiciozne te slijede tehnološke napretke.

S druge strane, analizom ponašanja korisnika običnog toaletnog sapuna dolazimo do zaključka kako je riječ o osobama koje redovito posjećuju kino, od medija prate najviše televiziju i časopise te u svojim stavovima naginju patrijarhalnom razmišljanju.

Kada je u pitanju povjerenje u medije korisnici sapuna u bilo kojem obliku najviše vjeruju televiziji kao mediju (36%), zatim internetu (34%), radiju (17%), te tiskanim medijima (13%).
Korištenje sapuna je dio našeg dnevnog rituala, što je iznimno bitno zbog očuvanja zdravlja.

Tako i poznata narodna poslovica kaže: “Čistoća je pola zdravlja”. Zato ne bi trebali štedjeti na sapunu, bilo tekućem, bilo onom u kamenu.

Maja Juričan
Research Assistant
maja.jurican@mediana.hr
mediana Logotip