proaktivna-prodaja-seminar-vizual-midiVedrana Ivčević Pušić, specijalistica za edukaciju na području maloprodaje, održat će stručni trening na temu “Proaktivna prodaja” 7. rujna u Zagrebu.

Trening je usmjeren na razumijevanje procesa prodaje u širem kontekstu (tržište… kupac… ljudske potrebe…) te usvajanje pojedinih koraka prodaje kroz koje, u konačnici, možemo i povećati prodaju.

Kada prodavači prihvate prodaju kao aktivan proces (proaktivna prodaja vs. pasivna prodaja) kompletan pristup kupcu, odnos s kupcem i način rada u maloprodaji se mijenja.

Cilj treninga je usvojiti nove i aktivne načine pristupa kupcu koji rezultiraju povećanjem prodaje.

Seminar je namijenjen poslovođama maloprodaja, vlasnicima dućana, direktorima prodaje i voditeljima veleprodaje, shopfloor managerima, te svim osobama koje su u direktnom, ali i indirektnom kontaktu s kupcima, te dolaze u dodir s njihovim prigovorima i reklamacijama.

Dodatne informacije i prijave za sudjelovanje dostupne su na linku.