U vremenu izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 mnoštvo je pitanja koja si prosječan potrošač na globalnom tržištu hrane postavlja. Pitanje kvalitete hrane zasigurno je jedno od njih. Zakon o hrani (NN br. 117/03.) temeljni je zakon koji se primjenjuje na sve faze proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije hrane. Propisi o hrani usmjereni su prema zaštiti potrošača i daju osnovu na temelju koje će potrošači biti potpuno informirani o hrani koju konzumiraju.

Prema Zakonu o hrani zahtjevi kvalitete hrane uključuju, prema potrebi, jedan ili više sljedećih parametara:

  • klasifikaciju, kategorizaciju i naziv hrane
  • fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav hrane
  • vrstu, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva određenih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane
  • postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja hrane
  • metode koje je utvrdila Europska unija radi kontrole propisanih zahtjeva kvalitete hrane.

Ako smo u vremenu karantene dvojili o pitanju kvalitete naših namirnica na koje kao građani većinom nismo mogli direktno utjecati, postoje i dobre vijesti za nas, a odnose se na pojam sigurnosti hrane. Rezultati prvog Eurobarometar istraživanja “Sigurnost hrane u EU”, koje je provedeno 2019. godine u 28 EU država članica, pokazali su da je hrvatskom građaninu sigurnost hrane ispred cijene. Sigurnost hrane nije samo pitanje i odgovornost prehrambene industrije, to je i pitanje svih nas. Svi koji sudjeluju u lancu “od polja do stola” ili “od farme do stola” imaju svoju jednako važnu ulogu.

O tome govori i ovogodišnje geslo Sigurnost hrane – briga svih nas, kojim se drugi put zaredom, 7. lipnja, obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane. U povodu obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti hrane i u želji za jačanjem aktivne uloge i odgovornosti građana, Ministarstvo poljoprivrede kreiralo je aplikaciju za mobilne telefone HRana dostupnu za Android i iOs platforme.

Građanima je na ovaj način omogućen pristup informacijama o povlačenju nesigurne hrane s tržišta. Ovo su pravovaljane informacije koje je moguće dobiti u realnom vremenu. Možda nismo uvijek u prilici pribaviti najkvalitetnije meso, voće ili povrće, ali ono s čim kompromisa nema i ne smije biti je pitanje sigurnosti hrane.

“Ono što nije sigurno ne bi se trebalo zvati hranom”, izjava je ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i koja na doista plastičan način opisuje naše pravo na sigurne namirnice.

Andrea Braovac, dipl. ing. kemijske tehnologije
Komercijalno-trgovačka škola Split
andrea.braovac@skole.hr

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!