Tele2 je svojim korisnicima odlučio dodatno pojednostavniti i olakšati im praćenje troškova roaminga, iako unutar EU roaming regulative operatori povrh fiksne EU roaming naknade mogu naplatiti i nacionalni trošak tarife kod korištenja usluga.

tele2-trgovina-midiTo znači da Tele2: Naplaćuje samo fiksnu EU roaming naknadu, neće umanjivati nacionalne tarifne pakete za iskorištene minute, poruke ili podatkovni promet dok su u roamingu i da neće naplaćivati cijenu nacionalne tarife kod korištenja roaminga. EU roaming regulativa stupa na snagu 30. travnja u svim zemljama EU te Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu, kada će cijene unutar nacionalnih tarifa biti uvećane za fiksnu EU roaming naknadu.

Ovo znači da korisnik koji danas ima uključene minute, poruke ili podatkovni promet u svojoj tarifi isto troši u EU roamingu te se povrh naplaćuje fiksna EU roaming naknada.

Ako korisnik nema uključene minute, poruke ili podatkovni promet, plaća cijenu kako je definirano njegovom tarifom uvećanu za istu fiksnu EU roaming naknadu. Kako bi pojednostavili EU roaming regulativu za sve svoje korisnike, Tele2 će u promotivnom razdoblju od 30. travnja do 31. prosinca 2016. godine naplaćivati samo fiksnu EU roaming naknadu.

Odlazni pozivi snižavaju se s 1,81 na 0,47 kn/min, SMS se snižava s 0,57 na 0,19 kn, prijenos podataka se snižava s 1,90 na 0,47 kn/MB dok se dolazni pozivi snižavaju s 0,47 na svega 0,10 kn/min. Ovim korakom Tele2 i dalje utvrđuje svoju poziciju na hrvatskom tržištu kao operator koji svojim korisnicima uvijek nudi jednostavna i cjenovno prihvatljiva rješenja.

Za zahtjevnije korisnike, odnosno one koji češće putuju ili duže borave u nekoj od zemalja EU, Tele2 je pripremio i nove atraktivne roaming pakete za još povoljnije i bezbrižnije razgovore i surfanje . Paketi su kreirani tako da svaki korisnik, sukladno potrebama i navikama ima na raspolaganju više nego dovoljno minuta za pozive, odnosno podatkovnog prometa za bezbrižno surfanje na kompletnom području EU.

Detaljnije informacije o samim paketima i cijenama kao i ostale novosti u Tele2 ponudi potražite na internet stranici.