Ugašena svjetla u koprivničkoj pivovari!?

Carlsberg Croatia, uz još 14 kompanija unutar grupacije Carlsberg, pridružila se globalnoj inicijativi Earth Hour 2009.

Prošle se subote, 28. ožujka, Carlsberg Croatia pridružila globalnoj inicijativi Earth Hour 2009, te su u 20,30 na jedan sat ugašena svjetla u koprivničkoj pivovari. Sudjelovanjem u toj globalnoj inicijativi, uz 14 drugih kompanija unutar grupacije Carlsberg, još je jednom potvrđena visoka razina  društvene odgovornosti  Carlsberga Croatia. Naime, kao jedina hrvatska pivovara s pročistačem otpadnih voda  i redovnim godišnjim Izvješćem o zaštiti okoliša koprivnička je pivovara lider u ekološki održivom poslovanju unutar hrvatske pivarske industrije. Ekološka prihvatljivost poslovnih procesa potvrđena je i ISO certifikatom 14001, koji definira standarde zaštite okoliša u poslovanju Carlsberga Croatia.