Radnicima društva Grupe Podravka koji su potpisnici Kolektivnog ugovora i ove će godine biti isplaćen jednokratni dodatak na plaću – regres, priopćeno je iz Podravke.

Odluku o isplati regresa donijela je Uprava Podravke d.d. na jučer održanoj sjednici. Radnicima će biti isplaćen regres u iznosu od 100 kn bruto po danu godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo za 2013. godinu.

Pravo na isplatu regresa imaju svi radnici koji su u radnom odnosu na dan 1. svibnja 2013. godine i nadalje. Neoporezivi dio regresa u iznosu od 1.000 kn obračunat će se zajedno s plaćom za svibanj 2013. godine, a preostali oporezivi dio zajedno s plaćom za lipanj 2013. godine.

Uprava Belupa d.d., Uprava Danice d.o.o. i direktori društava Grupe Podravka sa sjedištem u Hrvatskoj donose odluku o načinu i razdoblju isplate regresa za društvo kojim upravljaju, navodi se u priopćenju.