Pripremi dokapitalizacije, stoji u pozivu, neće se pristupiti ukoliko će ukupni iskazani interes od strane svih dioničara biti manji od 200 milijuna kuna ili ako ponuđena cijena po dionici bude manja od 90 kuna

Vukovarski poljoprivredno-industrijski kombinat Vupik, koji posluje u sastavu koncerna Agrokor, objavio je danas poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa u povećanju temeljnog kapitala tvrtke, koji se neće provesti ako ukupni interes bude manji od 200 milijuna kuna.

Kako navode u priopćenju Vupika, svrha ovoga poziva je ispitivanje zainteresiranosti postojećih dioničara za sudjelovanje u dokapitalizaciji, kao i njihova ozbiljnost, s ciljem potencijalnog organiziranja izdanja novih dionica. Pritom naglašavaju da će se cjelokupni postupak pripreme dokapitalizacije, kao i njezin opseg, utvrđivati isključivo temeljem interesa koji su iskazali postojeći dioničari.

Pripremi dokapitalizacije, stoji u pozivu, neće se pristupiti ukoliko će ukupni iskazani interes od strane svih dioničara biti manji od 200 milijuna kuna ili ako ponuđena cijena po dionici bude manja od 90 kuna. Usporedbe radi, jučerašnje je trgovanje dionica Vupika završila s cijenom od 86,50 kuna.

Po podacima Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD), Vupikov je najveći pojedinačni dioničar, s vlasničkim udjelom od 55,76 posto, Agrokor, a slijede tvrtka Vukovarski branitelj d.o.o, s udjelom od 5,79 posto, te investitor Nenad Bakić, koji posjeduje 3,9 posto dionica Vupika. Manji vlasnički udio u vukovarskom kombinatu ima i država, od 1,08 posto. (Banka.hr)