Za energetsku učinkovitost trgovini i turizmu 174 milijuna kuna

Investiranjem u mjere energetske učinkovitosti u sektoru turizma i trgovine potreba za energijom smanjit će se za 5,5 milijuna kilovatsati godišnje, a iz novoinstaliranih kapaciteta godišnja proizvodnja energije iz obnovljivih izvora porast će za 9,7 milijuna kilovatsati

Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)”, potpisali su u utorak i dodijelili korisnicima u Smiljanu kod Gospića ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Od 132 projektna prijedloga 75 ih je zadovoljilo uvjete te je inicijalni iznos od 76 milijuna kuna potpora povećan na 174,6 milijuna kuna, za projekte ukupno vrijedne 311,5 milijuna kuna. Sredstva su osigurana u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Očekuje se da će nakon provedbe predviđenih aktivnosti emisije CO2 biti manje za 3,7 tisuća tona godišnje te da će se investiranjem u mjere energetske učinkovitosti u sektoru turizma i trgovine potreba za energijom smanjiti za 5,5 milijuna kilovatsati godišnje kao i da će iz novoinstaliranih kapaciteta godišnja proizvodnja energije iz obnovljivih izvora porasti za 9,7 milijuna kilovatsati.

Ponoš je poduzetnicima rekao da se u realizaciji projekata trebaju držati procedura kako ne bi ostali bez sredstava, te je za polovinu ožujka najavio edukativne radionice Fonda.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić podsjetio je na sličan natječaj od 270 milijuna kuna u industriji, realiziran prošle godine, te da su oba ta natječaja, kako je rekao, “pogodila u sridu”. Najavio je da će se s takvim potporama nastaviti i 2020. godine.

“To je sjajan način korištenja europskih sredstava, najbolji mogući, jer je riječ o projektima energetske uštede za poduzetnike i smanjenju potrošnje električne energije za ukupnu zajednicu”, rekao je Ćorić.

Na pitanje o državnim poticajima za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije koje preuzima distribucijska mreža HEP-a, Ćorić je rekao da su zadnji takvi ugovori sklapani 2015. godine, da su zadnjih godinu i pol dana takve potpore dokinute. (Hina)