Korisnici univerzalnih začina su tradicionalisti koji prate oglašavanje, nisu skloni promjenama u životu, ali vole isprobati proizvode na preporuku influencera, dok su korisnici pojedinačnih začina osobe koje brinu o svom izgledu, domoljubi, te osobe koje ne vole reklame.

Upotreba začina seže u daleku prošlost kada su razni narodi dijelove biljki koristili u svrhu poboljšanja okusa hrane. Danas su začini neizostavni u svakoj kuhinji. U TGI istraživanju začine dijelimo na univerzalne i pojedinačne. U univerzalne spadaju mješavine raznih začina te mješavine kuhinjske soli sa začinskim travama, dok u pojedinačne začine ubrajamo svaki začin pojedinačno (sol, papar, peršin, paprika, vlasac itd.).

Ukupno 81% Hrvata u posljednjih je godinu dana upotrebljavalo univerzalne začine, dok ih je 77% upotrebljavalo pojedinačne začine. Pogledamo li učestalost upotrebe u obje je kategorije najviše umjerenih (medium) korisnika, odnosno onih koji začine upotrebljavaju dva do tri puta tjedno. U kategoriji univerzalnih začina prva tri mjesta zauzimaju Vegeta, Kotanyi i Šafram, dok u kategoriji pojedinačnih začina prva tri mjesta drže Kotanyi, Franck i Šafram. Reklame su izuzetno važna stavka u procesu prodaje proizvoda i usluga pa su tako korisnici u obje kategorije u posljednjih tjedan dana reklame najviše vidjeli/čuli na televiziji, internetu, te reklame na ulici.

OBILJEŽJA ŽIVOTNOG STILA
TGI istraživanje, pored demografije i upotrebe velikog broja proizvoda i usluga, pred ispitanika stavlja više od 200 stajališta koja ispitanici ocjenjuju ocjenama od 1 (uopće se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem). Na temelju stajališta dobivamo uvid u obilježja životnog stila osoba koje upotrebljavaju određeni proizvod ili uslugu, što nam omogućuje dublji uvid u preferencije korisnika određenih proizvoda i usluga.

Temeljem navedenih tvrdnji s kojima se korisnici univerzalnih začina natprosječno slažu, možemo zaključiti da su korisnici univerzalnih začina tradicionalisti koji prate oglašavanje. Nisu skloni promjenama u životu, ali vole isprobati proizvode na preporuku influencera. S druge strane, temeljem navedenih tvrdnji s kojima se korisnici pojedinačnih začina natprosječno slažu možemo zaključiti da su korisnici pojedinačnih začina osobe koje brinu o svom izgledu, domoljubi, te osobe koje ne vole reklame.

Što se tiče medijske konzumacije na dnevnoj bazi nema razlika između korisnika u ove dvije kategorije. Podaci su dostupni za sve vrste medija, a mi ćemo ovdje prikazati udio gledatelja televizije, interneta, mobilnog interneta, radija, te dnevnih novina. Na prvom je mjestu konzumacija televizije – oko 84% korisnika univerzalnih i pojedinačnih začina konzumira televiziju na dnevnoj bazi. Na drugom je mjestu internet, a potom slijede mobilni internet, radio i dnevne novine.