Tetra Pak je zaključio prvo izdanje svoje edukativne inicijative “Od Tetra Pak ambalaže do recikliranih maramica” održane u Hrvatskoj u razdoblju od 20. siječnja do 6. veljače. U sklopu kampanje potrošačima je u odabranim Super Konzum prodavaonicama u Zagrebu podijeljeno gotovo 1.000 paketa recikliranih papirnatih maramica izrađenih od kartonskog dijela Tetra Pak ambalaže. Imajući u ruci reciklirani proizvod od Tetra Pak kartonske ambalaže potrošači su u praksi mogli vidjeti “drugi život” ambalaže te istodobno dobiti uvid koje korake trebaju poduzeti kako bi pripremili ambalažu za daljnje recikliranje.

Inicijativu su prepoznali partneri tvrtke Tetra Pak: Vindija, Dukat, Konzum, Belje i Lucart te su se pridružili kampanji i podržali je potaknuvši potrošače na sudjelovanje s ciljem podizanja svijesti o potrebi recikliranja kartonske ambalaže za napitke i kružnom gospodarstvu.

“Naš cilj s ovom kampanjom je pokazati potrošačima koju ulogu imaju u procesu recikliranja, ali i pružiti im ‘fizičke dokaze’ o tome što se može postići odgovarajućim odvajanjem otpada u njihovim kućanstvima. Nadamo se da je ova kampanja pomogla u podizanju svijesti potrošača o mogućnosti recikliranja kartonske ambalaže za napitke kao i da potrošači svoj način razmišljanja približe principima kružnog gospodarstva. Jako cijenimo podršku naših partnera u projektu”, komentirao je Željko Samodol, direktor tvrtke Tetra Pak u Hrvatskoj.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!