U okviru kategorije žitarica za doručak ukupno je 27,8% vrijednosne prodaje proizašlo iz cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini povećanje udjela promotivne prodaje od 1,2% u usporedbi s prethodnom godinom.

Kategorija žitarica za doručak zabilježila je rast vrijednosne i količinske prodaje u 2021. godini i to 5,6% vrijednosnog, odnosno 3,1% količinskog rasta.

U okviru ove kategorije ukupno je 27,8% vrijednosne prodaje proizašlo iz cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini povećanje udjela promotivne prodaje od 1,2%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije su dominantne i zauzimaju 97,7% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine preostalih 2,3%. U odnosu na 2020. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama u 2021. je zabilježila rast od 10%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila rast od 20,4%.