U okviru promatrane kategorije ukupno je 27,6% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja.

Prema podacima koji se odnose na period siječanj 2019. – prosinac 2019. prodaja kategorije žitarica za doručak zabilježila je rast vrijednosne prodaje od 7,4%, dok je količinska prodaja također ostvarila rast od 1,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U okviru promatrane kategorije ukupno je 27,6% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 92,5% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine preostalih 7,5%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 17,8%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od 7,6%. Pritom, prosječan popust na razini kategorije iznosio je 22,7%.