belje-midiAgrokor je dokapitalizacijom 2007. stekao dodatnih 2,7 milijuna dionica Belja. Hanfa je uvidom u podatke iz registra SDA utvrdila da Agrokor ima 67,92% udjela u temeljnom kapitalu i obvezan je objaviti ponudu za preuzimanje

Zagrebačka burza obustavila je danas trgovanje dionicama Belja, jer je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijela rješenje da je Agrokor obvezan objaviti ponudu za preuzimanje te tvrtke.

Hanfa je u provedenom postupku nadzora utvrdila da je 12. rujna 2007. godine za Agrokor nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Belja, navodi se u rješenju Agencije koje je objavljeno danas.

Kako je Agencija utvrdila, Agrokor u sklopu ponude za preuzimanje Belja iz 2006. godine, koju je bio obvezan objaviti jer je u ožujku 2005. godine stekao 2.879.663 milijuna dionica te tvrtke što čini 52,21 posto udjela u njezinu temeljnom kapitalu, nije stekao niti jednu dionicu.

Međutim, naknadno je, nakon provedene ponude za preuzimanje, stekao 2,7 milijuna dionica Belja i to putem povećanja temeljnog kapitala te tvrtke. Te dionice, pak, nisu izuzete od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, jer, navodi Hanfa, iz zapisnika s Glavne skupštine Belja održane 16. srpnja 2007. godine, vidljivo je da Skupština nije odlučivala o tome da se Agrokoru odobri stjecanje tih dionica s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Uvidom u podatke iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Hanfa je utvrdila da Agrokor posjeduje 5.579.663 dionice Belja, što čini 67,92 posto udjela u temeljnom kapitalu.

Prema odredbi članka 4. stavka 2. prethodno važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava, propisano je da je osoba koja je na temelju ponude za preuzimanje stekla manje od 75 posto dionica s pravom glasa, obvezna objaviti ponudu za preuzimanje u slučaju daljnjeg stjecanja dionica istog izdavatelja.

Zbog toga je Agrokoru Hanfa naložila da u roku od 60 dana podnese zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, samu ponudu i sve ostale isprave propisane Zakonom o preuzimanje dioničkih društava. Ujedno naložila je Agrokoru da u roku od 15 dana plati administrativnu pristojbu od 2000 kuna u korist državnog proračuna i naknadu od 20.000 kuna u korist Hanfe.

Uprava Zagrebačke burze, pak, donijela je rješenje o obustavi trgovanja dionicama Belja kako bi se investicijska javnost potpuno i točno informirala o činjenici nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje te tvrtke. Trgovanje dionicom Belja bit će obustavljeno do kraja današnjeg trgovinskog dana. (H)