trziste-duhanskih-proizvoda-ftd 777Nova Direktiva je značajno postrožila uvjete na tržištu duhanskih proizvoda u mnogim aspektima. U njenoj transpoziciji u nacionalno zakonodavstvo bitno je ne donositi neka ad hoc rješenja koja bi za posljedicu mogla imati narušavanje tržišnog natjecanja i rast crnog tržišta

Direktiva o duhanskim proizvodima donosi važne promjene na unutarnjem tržištu Europske unije. Neke su zemlje članice u manjoj ili većoj mjeri odranije implementirale pojedine odredbe koje propisuje nova Direktiva, a nekima će, pak, kao što je Hrvatska, to donijeti velike promjene koje s jedne strane zahtijevaju brzu prilagodbu za duhansku industriju, a s druge strane, i svakako ne manje značajno, kod samih potrošača koji će se morati naviknuti na zastrašujuće fotografije na kutijicama cigareta ili duhana za motanje koje će uskoro kupovati.

bullet-trziste-duhanskih-proizvodaNaime, Direktiva se u vrlo kratkom roku, do 20. svibnja ove godine, mora transponirati u nacionalno zakonodavstvo kada će i regulativa koju propisuje stupiti na snagu, a jedna od najvažnijih odredbi odnosi se na obvezno isticanje kombiniranih zdravstvenih upozorenja na kutijicama cigareta i pakiranjima duhana za motanje kao i navođenje telefonskog broja za pomoć pri odvikavanju od pušenja.

NOVE ODREDBE
Kombinirana zdravstvena upozorenja uključuju tekst upozorenja (kakav je i po trenutnoj regulativi obvezan na kutijicama), te fotografije ili ilustracije koje prikazuju različite negativne zdravstvene posljedice konzumiranja duhanskih proizvoda. Odredbe direktive propisuju kako kombinirana upozorenja moraju zauzimati 65 posto površine pakiranja s prednje i stražnje strane pri čemu je propisana minimalna širina tih upozorenja 52 mm, a minimalna visina 44 mm.

Upravo ova potonja odredba znači kako tzv. slims cigarete neće više biti dostupne u dosadašnjem pakiranju zbog kutijice nedostatnih dimenzija, a kakva će biti sudbina ove forme cigareta te hoće li industrija iznaći novi oblik pakiranja koji bi mogao ispoštovati novu regulativu ostaje da se vidi.

Nadalje, propisano je da bočne strane kutijice cigareta moraju na minimalno 50 posto površine imati tekstualnu poruku upozorenja – npr. “Pušenje ubija, prestani pušiti odmah”, i druge slične poruke. Maksimalno dopuštena razina emisijskih sastojaka po cigareti ostaje nepromijenjena: katran 10 mg, nikotin 1 mg, ugljični monoksid 10 mg. Popis ovih i ostalih sastojaka proizvođači su dužni dostavljati Europskoj komisiji, ali na pakiranju to više neće biti isticano.

Ova odredba ide za tragom da niti jedan element pakiranja ne smije upućivati na ekonomsku, društvenu ili zdravstvenu korist konzumiranja određene vrste ili brenda cigareta.

U tom vidu zabranjena su isticanja specifičnih karakteristika proizvoda koji mogu imati privlačan utjecaj na kupca kao što su određene ekstenzije naziva brendova – light, natural, mild, free, organic i slično. Kada je riječ o karakterističnim okusima, nova Direktiva u potpunosti zabranjuje bilo kakve okuse (npr. cherry, vanilla, fruit, herbs i drugi). Iznimka od tog propisa su okusi koji imaju više od 3 posto tržišta na području EU, što se zapravo odnosi jedino na okus mentola pa je za mentol cigarete određeno prijelazno razdoblje do 2020. godine kada će i ovaj okus iščeznuti s tržišta.

Značajna je i odredba koja propisuje sljedivost i koja će na snagu stupiti 2019. godine, a propisuje da će se na pakiranjima duhanskih proizvoda obvezno nalaziti interaktivni kod čijim se učitavanjem (skeniranjem putem mobitela, npr.) dobivaju informacije o tome kada je konkretno pakiranje proizvedeno, u kojoj tvornici i na kojem stroju, kojem je tržištu namijenjeno i slično. Sve ove nove propise duhanska industrija mora implementirati u svoje proizvodne procese, što nalaže prilagodbu strojeva za proizvodnju novih kutijica za cigarete i vrećica za duhan za motanje. Što se tiče sljedivosti, i to će zahtijevati optimalna tehnološka rješenja kako bi se ispunio taj zahtjev, no olakotna okolnost je produljeni period implementacije u iduće tri godine.

NACRT ZAKONA U IZRADI
lead1Nakon ovih općenitih odredbi koje donosi nova Direktiva i koje se moraju implementirati u nacionalno zakonodavstvo, pogledajmo što to u praksi znači. Hrvatski Nacrt Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda je u fazi izrade.

Također, s obzirom na to da navedene odredbe Direktive o duhanskim proizvodima stupaju na snagu 20. svibnja 2016. godine, postavlja se pitanje što se zbiva sa zalihama koje su do tog datuma proizvedene prema trenutnim odredbama Zakona, a na tržištu se nalaze nakon stupanja na snagu novih odredbi?

To je riješeno uvođenjem prijelaznog razdoblja u trajanju od 12 mjeseci, što znači da se svi proizvodi koji su proizvedeni po staroj regulativi moraju prodati najkasnije do 20. svibnja 2017. godine. Sve eventualno preostale količine nakon tog datuma bit će povučene s tržišta. Važno je naglasiti da Direktiva definira minimalne propise koje države članice moraju uvrstiti u svoja legislativna rješenja.

Dakako, u domeni nacionalnog zakonodavstva je mogućnost da se ti propisi dodatno postrože ako zakonodavac to smatra potrebnim. Upravo u tom segmentu treba biti oprezan i donijeti zakonodavno rješenje koje neće narušavati tržišnu utakmicu ili kreirati uvjete za rast crnog tržišta koje kod cigareta ima udio od 10 posto, a kod duhana za motanje čak 25 posto.

Zanimljivo je kako novi Nacrt Zakona navodi da sve odredbe koje se odnose na cigarete i duhan za motanje vrijede i za elektronske cigarete, što Direktiva ne propisuje, nego tek donosi ujednačenost tržišta jednakim reguliranjem e-cigareta s obzirom da su pojedine države članice to pitanje različito tretirale u svojim nacionalnim zakonskim aktima.

NE SLIJEDITI LOŠE PRIMJERE
U javnoj raspravi i raspravama povezanim s prenošenjem Direktive u hrvatsko zakonodavstvo pojavilo se nekoliko prijedloga koji bi mogli imati izrazito destabilizirajući utjecaj na tržište. Svakako najveću opasnost predstavlja licenciranje prodajnih mjesta koje se relativno jednostavno i bez štetnih učinaka po bilo kojeg subjekta na tržištu može urediti tako da svaki trgovac na brz i jednostavan način dobije licenciju za prodaju duhanskih proizvoda, čime bi svi maloprodajni subjekti imali jednaki tretman kao i do sada.

Međutim, sasvim je drukčija situacija ako se ista odredba uspostavi kao parafiskalni namet koji bi kao takav imao poguban utjecaj na segment distribucije.

Ukoliko bi se, primjerice, dobivanje licencije uvjetovalo određenom pokrivenošću tržišta ili nekim drugim zahtjevima, to bi predstavljalo veliku opasnost za male trgovce i dovelo u pitanje njihov opstanak na tržištu.

Nije potrebno posebno naglašavati da vlasnici malih trgovina i kioska značajan udio u prometu ostvaruju upravo prodajom duhanskih proizvoda i da od poslovanja tih prodajnih objekata uzdržavaju cijele obitelji. Stoga bi uvjetovanje izdavanja licencija moglo imati izrazito negativne društveno-ekonomske posljedice.

Drugi prijedlog odnosi se na proglašavanje tzv. nepušačkih zona koje bi bilo u potpunoj ingerenciji lokalne samouprave. U prijevodu, riječ je o odredbi kojom bi se tijelima lokalne samouprave dalo autonomno pravo na proglašenje nepušačkih zona na područjima njihovih teritorijalnih jedinica bez potrebe za suglasnošću od ministarstva ili bilo kojeg višeg tijela.

To zapravo znači da stanoviti gradonačelnik u jednoj gradskoj ulici može dopustiti pušenje u ugostiteljskim objektima, a u ulici nasuprot to u potpunosti zabraniti. Takvo rješenje već iz ovog primjera pokazuje nebrojene potencijalno negativne posljedice na cjelokupno tržište, a poglavito na ugostiteljsku djelatnost.

Treba naglasiti da ovdje nije riječ o kreativnosti u donošenju nekog zakonskog rješenja koje će možebitno imati pozitivne efekte. Ono je, naime, u praksi već provedeno u nekim državama članicama te su efekti: rast korupcije, narušavanje tržišnog natjecanja i prava potrošača. To nisu pozitivni efekti pa se stoga nadamo da ovakvi eksperimenti u hrvatskom zakonodavnom rješenju neće biti provedeni.

Nadalje, imajući u vidu specifičan položaj Hrvatske na vanjskim granicama Europske unije te posebice dugačku granicu s Bosnom i Hercegovinom, za očekivati je kako bi ovakve izmjene dodatno povećale prekograničnu kupovinu, čime bi na gubitku bio i državni proračun Republike Hrvatske. Isto vrijedi i za eventualno uvođenje standardiziranog pakiranja (eng. plain packaging) koje bi uvelike olakšalo šverc cigareta. Intencija nove Direktive o duhanskim proizvodima jeste upozorenje na zdravstvene posljedice konzumiranja duhanskih proizvoda, čega su potrošači itekako svjesni.

Ali bilo kakvo zadiranje u pravo i slobodu potrošača da kupe cigarete ili duhan za motanje na lokalnom kiosku, u seoskoj trgovini, definitivno neće pomoći u tome da se smanji broj pušača. Time se jedino može proizvesti revolt kod tih istih potrošača koji će se okrenuti kupnji u susjednim državama ili pak na crnom tržištu. A to ne bi trebala biti posljedica niti jednog zakonskog rješenja.

potpis-goran-pavlovic