Koncern Agrokor izvijestio je kako je Trgovački sud u Zagrebu donio rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama vjerovnika Agrokor d.d., koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči suda te kako sukladno tome počinju teći rokovi za žalbe i za pokretanje parničnih postupaka.

Agrokor u priopćenju prenosi kako se u rješenju zagrebačkog trgovačkog suda navodi da su, uz tražbine koje je ispitao i priznao izvanredni povjerenik u iznosu od 41,45 milijardi kuna te osporio u iznosu od 16,43 milijarde kuna, vjerovnici međusobno osporili tražbine u iznosu višem od 10,4 milijardi kuna. Osporena jamstva i sudužništva od strane drugih vjerovnika iznose više od 101 milijarde kuna. Ukupan zbroj utvrđenih glavnih tražbina za sada, prije okončanja parničnih postupaka, tako iznosi 31,04 milijarde kuna, prenose iz Agrokora.

Rješenjem se utvrđuje koje su tražbine utvrđene, a koje osporene od strane izvanrednog povjerenika i drugih vjerovnika te su stranke od strane Trgovačkog suda upućene u parnicu radi utvrđivanja odnosno osporavanja osporenih tražbina, ističe se u priopćenju.

“Među osporavateljima tražbina i jamstava drugih vjerovnika su Adris Grupa, Alca Zagreb, D.M.H. , Ricardo, RCB Bank Limited, Sberbank, VTB Bank AG, VTB Bank AG, VTB Bank SA, VTB Capital PLC, Feniks Radnička, Bebra, Agram Invest, Agrolaguna i Euroherc osiguranje, a iz rješenja je vidljivo i da su Adris grupa, Sberbank of Russia i VTB grupa povukli svoja međusobna osporavanja”, navode iz Agrokora.

Također ističu da je, ako je tražbinu osporio izvanredni povjerenik, sud vjerovnika uputio u parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporene tražbine. U slučaju da je vjerovnik osporio tražbinu koju je priznao izvanredni povjerenik, sud je vjerovnika uputio u parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, a ako za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, sud je u parnični postupak uputio osporavatelja da dokaže osnovanost osporavanja.

Iz Agrokora podsjećaju i na rokove za žalbe i parnične postupke. Žalba protiv rješenja Trgovačkog suda može se podnijeti u roku od 8 dana, a pravo na žalbu ima svaki vjerovnik u pogledu njegove prijavljene tražbine odnosno tražbine koju je osporio izvanredni povjerenik. O toj žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Osoba koja je upućena u parnični postupak mora u roku 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o upućivanju u parnični postupak pokrenuti postupak, inače će se smatrati da je odustala od prava na vođenje postupka. Ako osporavatelj tražbine za koju postoji ovršna isprava ne pokrene parnični postupak u roku od 8 dana, smatrat će se da je osporavanje otklonjeno, navode iz Agrokora.

Također podsjećaju i na rokove za imenovanje članova vjerovničkog vijeća. U roku od pet dana od dostave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, a rješenje se smatra dostavljenim u roku 8 dana od njegove objave, izvanredni povjerenik će pozvati vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o članovima vjerovničkog vijeća.

Ako neka skupina vjerovnika ne imenuje svog člana vjerovničkog vijeća u roku 90 dana od dana objave poziva izvanrednog povjerenika, tog člana vjerovničkog vijeća će imenovati sud na prijedlog izvanrednog povjerenika u roku 8 dana od isteka navedenog roka od 90 dana. (Hina)