grand-kafa-midiNovi vlasnik Atlantic Grupa odlučio je da će Droga Kolinska Grand Prom prenijeti na novoosnovanu tvrtku Droga Kolinska Investicije čiji će jedini vlasnik biti Atlantic Investicije

Droga Kolinska će, prema pisanju slovenskog Dnevnika, ostati bez svojeg najvažnijeg ulaganja – srpskog Grand Proma.

Njen novi vlasnik Atlantic Grupa je odlučio da će Droga Kolinska Grand Prom prenijeti na novoosnovanu tvrtku Droga Kolinska Investicije čiji će jedini vlasnik biti Atlantic Investicije.

Nakon prijenosa Droga će imati manje nekretnina i kapitala. Prihodi Grupe Droga Kolinska bit će niži, a njene obveze prema bankama za sada ostaju nepromijenjene.

Koji je razlog ovog poteza jedinog vlasnika Droge Kolinske službeno nije poznato. Neslužbeni izvori tvrde da se radi o koncentraciji trgovačke djelatnosti u hrvatskoj Atlantic Grupi u sklopu koje bi Droga Kolinska zadržala samo proizvodnu djelatnost i određene marketinške funkcije.

Na taj će se način dobit iz djelatnosti trgovine sliti u hrvatsku Atlantic Grupu, a Droga Kolinska će postati samo podružnica.

Imovina Droge Kolinska otpisat će se na teret kapitalnih rezervi (85 milijuna eura) ili 6,3 milijuna eura prenesenog čistog rezultata poslovanja. Grand prom je sredinom prošle godine procijenjen na 91,3 milijun eura.

Prijenosom na DK Investicije imovina će se matične tvrtke Droga Kolinska smanjiti s 345 na 250 milijuna eura, dok će se kapital gotovo prepoloviti na 100 milijuna eura.

Na DK Investicije Droga Kolinska prenijet će samo imovinu, ali ne i obveze. DK Investicije će tako imati 91 milijun eura kapitala i niti eura duga.

Zbog prijenosa će se pogoršati i financijska slika Droge Kolinska, piše Dnevnik. Prema podacima s lipnja prošle godine, Droga Kolinska je imala 20 milijuna eura poslovnih i 127 milijuna eura financijskih obveza.

Njen je financijski dug sada niži jer je u drugoj polovini godine prošla uprava uspjela sniziti zaduženost što je ujedno i povećalo cijenu Droge.

Grand Prom je, prema podacima iz godišnjeg izvješća za 2009., vlasnik Droge Kolinska Skopje, Droge Kolinska Trade Sarajevo, Kofikom produkta Bijeljina, Bonita Beograd, Unikomerca Beograd i VS International Beograd.

U 2009. je ostvario 141 milijun eura prihoda, a prihodi cijele skupine Droga Kolinska iznosili su 325 milijuna eura.

Atlantic Investicije hrvatska je Atlantic Grupa preko kćerinske kompanije osnovala u lipnju prošle godine za preuzimanje Droge Kolinske, a u međuvremenu je tvrtku Atlantic Grupa dokapitalizirala.

Osnovni je kapital do kraja studenog porastao na 153 milijuna eura, a njega je Atlantic koristio kao jamstvo vraćanja kredita koje je posudio za preuzimanje Droge.

Poznavatelji prilika pojašnjavaju da se pri prijenosu obično zajedno s imovinom prenosi i razmjerni dio obveza.

U suprotnom su vjerovnici Droge Kolinske u lošijem položaju jer se time smanjuje imovina uz nepromijenjenu razinu dugova. S obzirom da su Atlantic Investicije jedini vlasnik Droge Kolinske, prijenos nije sporan ako se s njim slažu vjerovnici. (Bankamagazin)