Badel 1862 iznenađen je negativnim odgovorom Ministarstva financija, Središnjeg ureda Carinske uprave, na podneseni Zahtjev za povlačenje rješenja o ovrsi i deblokadu računa tvrtke, ističu iz tvrtke

U današnjem priopćenju Badela 1862 ističu kako su u tvrtki sa zadovoljstvom primili vijest o donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske, od 8. studenog 2012. godine, o prodaji dionica društva Badela 1862 prikupljanjem obvezujućih ponuda, što osigurava uspješno privođenje kraju ukupnog restrukturiranja tvrtke.

Nažalost, ističu iz Badela, uspješan dovršetak financijskog restrukturiranja i dovršetak prodaje dionica Badela 1862 doveden je u pitanje blokadom računa tvrtke od strane Središnjeg ureda Carinske uprave, koja je pokrenula prisilnu naplatu trošarinskog duga poduzeća.

Unatoč prigovorima i žalbama te prijedlozima koje je Badel 1862 uputio s ciljem rješenja problema i povlačenja odluke o blokadi i prisilnoj naplati, odgovor je Ministarstva financija, Središnjeg ureda Carinske uprave, da se Društvo upućuje na postupanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te se ne uvažava podneseni zahtjev za deblokadu računa.

“Izuzetno smo iznenađeni stavom Ministarstva financija, Središnjeg ureda Carinske uprave, kojim se ne prihvaća naš zahtjev već nas se upućuje u predstečajnu nagodbu, naročito u svjetlu činjenice da je u samom obrazloženju donesene odluke Vlade RH o prodaji dionica prikupljanjem obvezujućih ponuda jasno vidljivo da su donošenju Odluke prethodila zaprimljena pozitivna mišljenja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Ministarstva gospodarstva, Ureda za zakonodavstvo te samog Ministarstva financija”, navodi se u priopćenju.

Odluci Vlade RH o prodaji dionica Badela 1862 prikupljanjem obvezujućih ponuda prethodila je izrada dokumenta “Analiza uzroka nastanka neadekvatnosti kapitala i nelikvidnosti i prijedlog mjera za njihovo eliminiranje” koju je Badel 1862 izradio odmah po stupanju na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi od 1. listopada 2012.

U navedenom dokumentu utvrđeno je da Društvo posluje u uvjetima neadekvatnosti kapitala, dok, prema stanju u poslovnim knjigama, po pitanju likvidnosti Društvo ne ispunjava uvjete za proglašenje nelikvidnosti, iako posluje u uvjetima otežanog podmirenja svojih obveza.

O utvrđenoj činjenici poslovanja u uvjetima neadekvatnosti kapitala Uprava je obavijestila Nadzorni odbor Društva te je, u skladu s rokovima i obvezama propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, dana 2. studenog 2012. godine, Nadzornom odboru dostavila “Analizu uzroka nastanka neadekvatnosti kapitala i nelikvidnosti i prijedlog mjera za njihovo eliminiranje”.

Uvažavajući činjenicu da je Badel 1862 trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske te da je u ovom trenutku u tijeku postupak prodaje dionica Društva u vlasništvu države koji provodi Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), Nadzorni odbor Društva je obavijestio AUDIO o poslovanju Društva u uvjetima neadekvatnosti kapitala kao i o zaprimljenom prijedlogu mjera za ostvarenje adekvatnosti kapitala.

AUDIO je svojim dopisom od 9. studenog, akceptirajući donesenu Odluku Vlade RH, sugerirao Nadzornom odboru da prilikom izrade mišljenja o dostavljenim mjerama uputi Upravu Društva na izradu novog prijedloga mjera za ostvarenje adekvatnosti kapitala, koji prijedlog će biti sastavljen u skladu s uvjetima sadržanim u donesenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o prodaji dionica, a sve kako bi se u interesu Društva donijele odluke kojima se osigurava dugoročno stabilno poslovanje.

Nažalost, ističu iz Badela, neposredno prije sjednice Vlade na kojoj je donesena Odluka o prodaji dionica, Ministarstvo financija, odnosno Carinarnica Zagreb Carinske uprave pokrenula je prisilnu naplatu trošarinskog duga Društva što je dovelo do blokade računa društva Badel 1862.

“Iako ne osporavamo postojanje trošarinskog duga, želimo jasno istaknuti kako smo u pokrenutom ovršnom postupku u okviru svojih podnesaka iznijeli neke specifične okolnosti u kojima se Društvo nalazi te istovremeno predložili način podmirenja trošarinskog duga, a na koji prijedlog se Carinska uprava u svojim rješenjima o ovrsi nije očitovala”, navode iz Badela.

Usto, naglašavaju kako Društvo u cijelosti uredno podmiruje obveze prema državi po reprogramu poreznog duga, kao i obveze na ime PDV-a te na ime poreza, prireza i doprinosa na plaćama, uz napomenu da struktura dospjelog duga prema Carinskoj upravi na ime trošarine uglavnom ne prelazi 60 dana zakašnjenja u plaćanju. Ukupni iznosi koje je Društvo podmirilo prema Poreznoj upravi i Carinskoj upravi u razdoblju od 1. siječnja do 5. studenog 2012. godine iznosi: na ime trošarine iznos od 40,4 milijuna kuna, na ime PDV-a iznos od 23,9 milijuna kuna, na ime reprograma iznos od 8,7 milijuna kuna, na ime poreza, prireza i doprinosa 18,1 milijuna kuna što ukupno čini 91,1 milijun kuna.

Shodno tome, iz Badela upozoravaju kako se neuvažavanjem zahtjeva za deblokadom računa, unatoč činjenici da postoje sve zakonske pretpostavke za takvo postupanje, u potpunosti dovodi u pitanje provedba mjera restrukturiranja Društva te se ugrožava mogućnost provedbe donesene Odluke o prodaji dionica Društva.

“Slijedom navedenog uputili smo očitovanje na negativan odgovor za deblokadu računa Ministarstvu financija RH, resornom Ministarstvu gospodarstva RH te dopis predsjedniku Vlade RH Zoranu Milanoviću, s ciljem pronalaska odgovarajućeg rješenja kojim bismo bili u mogućnosti uspješno provesti Odluku Vlade RH o prodaji dionica te time spriječiti moguću štetu, kako za Badel 1862 tako i za Republiku Hrvatsku”, navodi se u priopćenju tvrtke.