intereuropa-midiBanke vjerovnice postigle su dogovor o konverziji dijela potraživanja prema Intereuropi u kapital društva.

Ukupno će u kapital društva pretvoriti 20 milijuna eura potraživanja te tako pridobiti oko 53 posto dionica s glasačkim pravom.

O prijedlogu banka vjerovnica vlasnici će glasovati na skupštini Intereurope u utorak.

Sada je najveći pojedinačni dioničar Intereurope Luka Koper koja posjeduje oko četvrtine udjela. Najviše će potraživanja u kapital pretvoriti SID banka (4,9 milijuna eura) i Nova ljubljanska banka (4,5 milijuna eura). (SEEbiz.eu)