Proizvođači i prijevoznici upozoravaju da će novi nameti predviđeni predloženim zakonskim izmjenama izazvati pad potražnje, prodaje i proizvodnje, što će indirektno utjecati na smanjenje broja radnih mjesta.

pivo-industrija-midiU Vanjskotrgovinskoj komori BiH održan je okrugli stol na kome se razgovaralo o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koji je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a kojim se povećava iznos trošarina na pivo, alkoholna pića, naftu i naftne derivate i autoplin.

“Okupljeno je više od 40 predstavnika privrednih subjekata, najviše iz realnog sektora, zatim predsjedavajući grupacija i asocijacija koje djeluju o okviru Komore, kao i u okviru entitetskih komora kako bi zauzeli zajednički stav i uputili ga relevantnim institucijama u BiH, prvenstveno Vijeću ministara BiH, a tražit ćemo i hitan sastanak s resornim ministrima da bismo sagledali kakvi bi bili efekti kada bi ovaj prijedlog o trošarinama bio usvojen”, kazala je direktorica Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović.

U Grupaciji proizvođača piva pri VTKBiH smatraju da će ovako planirano povećanje trošarina dodatno otežati poslovanje domaće pivarske industrije. Naime, kada se planirano povećanje trošarina doda na već postojeću stopu, ukupno povećanje će biti više od 60 posto, što predstavlja veliko povećanje, tim više što mu je prethodio i porast trošarine od 25 posto u 2014. godini.

“To povećanje, zajedno s PDV-om, dodalo bi 1,76 KM na cijenu gajbe piva. Ovakvo povećanje trošarine sigurno će ugroziti poslovanje domaćih proizvođača i izazvati pad prodaje domaćeg piva u BiH, čime se direktno smanjuju uplate u budžet po osnovu svih izvornih trošarina prihoda”, kazao je predsjednik Grupacije proizvođača piva i direktor Bihaćke pivovare Edin Ibrahimpašić.

Prijedlog povećanja trošarina na pivo od 0,15KM /l, po njegovim riječima, nije dio strategije o trošarinama u Bosni i Hercegovini. Ibrahimpašić je naveo da se u Reformskoj agendi, u dijelu pod nazivom “Javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost” navodi da bilo koje povećanje indirektnih poreza može doći na red tek nakon što se iscrpe mogućnosti rezova u obimu javne potrošnje ili unapređenja u naplati prihoda.

Najavljeno povećanje trošarina odrazilo bi se i na privrednike kojima poslovanje direktno ovisi od cijene goriva kao što su prijevoznici. Predstavnik dva odbora udruženja prijevoznika tereta i putnika pri VTKBiH Jovo Cvijić je kazao da im je pored putarina koje plaćaju u BiH i u državama kojima se kreću, jedan od najvećih troškova pogonsko gorivo.

“Transportna branša broji oko 500 tvrtki koje obavljaju međunarodni transport i raspolaže s oko 5.000 voznih jedinica. Kada se tome dodaju i privatni prijevoznici, koji po zakonu mogu imati dvije do tri vozne jedinice, dobije se još 5.000 voznih jedinica i sve one za sobom vuku oko 10.000 priključnih vozila. Kada se to sve zbroji i pomnoži s količinom potrošenog goriva i pređenog puta u BiH, dođemo do nevjerojatnih podataka, odnosno koliko se u budžet u BiH inkasira od ove branše na godišnjem nivou”, kazao je Cvijić.

Najavljenim uvođenjem nove trošarine, po njegovim riječima, srlja se u novu propast i neizvjesnost. Ako dođe do povećanja trošarina na gorivo, prijevoznici robe i putnika ne isključuju radikalne poteze, poput blokada institucije, te važnih prometnica.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je istakao nastojanje komorskog sistema da se prije svega zaštite domaći proizvođači, a ovo povećanje trošarina išlo bi u suprotnom smjeru.

“Tražit ćemo sastanke s resornim ministrima na nivou BiH, a kada bude potrebno i u parlamentu BiH i poduzeti ćemo sve korake da se ova izmjena zakona o trošarinama zaustavi dok se ne napravi detaljnija analiza što će se dogoditi privrednicima u BiH”, kazao je Jašarspahić. (indikator.ba)