U lipnju je GfK indeks povjerenja potrošača neznatno porastao na s 41,73 na 42,47 bodova – dajući tako doprinos blagom uzlaznom trendu. Pozitivan pomak dogodio se kod ocjene sadašnjeg financijskog stanja i očekivanja budućeg dohotka, dok se sklonost potrošnji trajnih dobara malo smanjila.

Indeks je dobiven istraživanjem stavova na reprezentativnom uzorku od 1.000 stanovnika Hrvatske. Skala indeksa je od 0-100 pri čemu vrijednosti iznad 50 predstavljaju uzlaznu fazu a vrijednosti ispod 50 silaznu fazu ekonomskog ciklusa.