UHU Renature je prvo ljepilo u stiku s ambalažom koju čini 58% biljnog materijala.

Gospodarenje otpadom i recikliranje, štednja energije i povećanje ekološke osviještenosti dio su zelenog poslovanja kojeg već duže vrijeme prati i UHU. U sklopu inicijative za održivi svijet, UHU daje svoj doprinos u zaštiti okoliša i smanjenju potrošnje resursa.

S obzirom da se većina plastike i dalje proizvodi iz sirove nafte, resursa koji je već dugo vremena oskudan, UHU je pronašao novi, obnovljiv prirodni resurs koji je upotrijebio u proizvodnji UHU Renature ljepila u stiku.

U skladu s time, za “zeleni” početak nove školske godine UHU predstavlja UHU Renature je prvo ljepilo u stiku – prvo ljepilo u stiku s ambalažom koju čini 58% biljnog materijala.

Bioplastična ambalaža većim je dijelom izvedena od uzgojene šećerne trske koja je obnovljiva te je kao takva ekološka alternativa konvencionalnoj plastici. UHU Renature ljepilo u stiku na taj način dokazano smanjuje potrošnju emisije CO2 za 46%, dok se potrošnja fosilnih sirovina smanjuje za 48%.

Pakiranje UHU Renature ljepila u stiku je 100% reciklirajuće, nema PVC-a, a čak 70% ljepila čine prirodni materijali i ne sadrži otapala.

UHU Renature ljepilo u stiku ima minimalan utjecaj na okoliš, ali jednaku snagu lijepljenja kao standardni UHU stik. Razlog tome je, između ostalog, jedinstveni čep s navojem koji sprječava sušenje i osigurava dugotrajnost samog ljepila.

Proizvod je pouzdan i siguran, te se lako ispire hladnom vodom, a pakiranje je inovativno i u potpunosti reciklirajuće.

UHU Renature ljepilo u stiku dolazi u pakiranju od 21 g uz preporučenu maloprodajnu cijena od 15,99 kn.