Za podizanje razine šećera i svježiji dah proizvodi iz ove dvije kategorije jako su popularni u svim zemljama Adria regije. Ipak, kada govorimo o bombonima prednjači Slovenija u kojoj tri od četiri stanovnika konzumira ovu kategoriju, dok su kod žvakaćih guma približno izjednačeni, s udjelom koji premašuje 70%, stanovnici Sjeverne Makedonije i BiH.

U ovom smo se broju posvetili konzumaciji bombona i žvakaćih guma na tržištima zapadnog Balkana. Grafički smo pritom prikazali podatke za pet država koji ukazuju na sličnosti i razlike među korisnicima bombona i žvakaćih guma. Podaci iz TGI istraživanja, koje za zapadni Balkan provodi Institut za istraživanje tržišta i medija Mediana, pokazuju da je najveći udio konzumenata bombona u Sloveniji gdje je 73,8% stanovnika konzumiralo ove proizvode u posljednjih godinu dana. Slijede stanovnici BiH s 58% udjela, zatim stanovnici Srbije s 55,3% te stanovnici Makedonije s tek nešto manjih 54,8%, dok stanovnici Hrvatske malo zaostaju s 47,8% konzumenata kategorije.

Kada pak govorimo o žvakaćim gumama, najveći korisnici su stanovnici Makedonije sa 71,8%, a zatim stanovnici BiH sa 70,8% udjela. U Adria regiji žvakaće gume najmanje konzumiraju stanovnici Slovenije (58,2%).

Najviše tzv. velikih konzumenata bombona, odnosno onih koji konzumiraju bombone jednom ili više puta dnevno nalazimo u Makedoniji – skoro trećina ih svakodnevno konzumira bombone. Malih konzumenata, odnosno onih koji bombone konzumiraju manje od jednom tjedno najviše ima u Sloveniji, zatim u Srbiji. Pogledamo li učestalost korištenja žvakaćih guma u Adria regiji, vidimo da je velikih korisnika (onih koji žvakaće gume koriste jednom dnevno ili više) najviše u Makedoniji, a zatim u BiH. Malih korisnika najviše je pak u Sloveniji.

KONZUMENTI I MARKE
Analiziramo li osnovno demografsko obilježje konzumenata bombona po državama, može se uvidjeti kako u svim zemljama Adria regije bombone nešto više konzumiraju žene. Kada je u pitanju konzumacija žvakaćih guma, nema nekih značajnih razlika – konzumenti su ravnomjerno podijeljeni po spolu.

Nadalje, kada se radi o medijskim stavovima konzumenata bombona – konzumenti iz BiH vole isprobavati proizvode/usluge koje preporučuju influenceri na društvenim mrežama. Konzumenti bombona iz Hrvatske ovisnici su o televiziji, dok konzumentima iz Makedonije oglašavanje koje uoče na ulici mijenja mišljenje o robnoj marki. Slovenski konzumenti osjećaju se bombardirani reklamama, dok srpski konzumenti ne mogu odoljeti kupovini svog omiljenog časopisa.

Konzumenti žvakaćih guma u BiH vole pratiti influencere na društvenim mrežama. Konzumenti žvakaćih guma u Hrvatskoj spremni su plaćati pristup web stranicama/dnevnom tisku. Srpski konzumenti pak uživaju u čitanju dnevnih novina, a Makedonski su konzumenti ovisnici o televiziji.

Kada govorimo o robnim markama bombona koji se najviše koriste na ovih pet tržišta može se primijetiti da je na tržištima BiH i Slovenije marka s najvećim brojem korisnika Haribo. U Srbiji i Makedoniji to je Pionir, dok su u Hrvatskoj na prvom mjestu Kraš bomboni.
Kod robnih marki žvakaćih guma na prvom mjestu u BiH je Mentos, u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji na čelu je Airwaves, dok je u Srbiji na prvom mjestu Orbit.