Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnu dozvolu za rad postojećih postrojenja pivovare Carlsberg Croatia na rok od pet godina, priopćeno je iz te pivovare.

Rješenjem se potvrđuje da je koprivnička pivovara u segmentu zaštite okoliša i korištenja najboljih raspoloživih tehnika (NRT) i procesa usklađena s direktivama Europske unije odnosno s IPPC direktivom o integriranoj prevenciji i kontroli onečišćenja okoliša.

Postupak ishođenja dozvole pokrenut je 2009. godine izradom analize stanja zaštite okoliša koja je pokazala da je Carlsberg Croatia u potpunosti usklađena s najboljim raspoloživim tehnikama. Nakon javne rasprave, koja je uslijedila u svibnju, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je rješenje 21. studenoga 2012. godine.

Carlsberg Croatia je 1997. godine u Koprivnici izgradila ekološki naprednu pivovaru, pri čemu je izgrađen moderan pročistač otpadnih voda kao prvi takav u hrvatskoj pivarskoj industriji.

Tijekom 2009. koprivnička pivovara uložila je 170 milijuna kuna u izgradnju nove linije za punjenje boca i novog skladišnog prostora te instaliranje dodatnih pivskih tankova.

Usto, Carlsberg Croatia u svoje je poslovanje implementirala sustav upravljanja temeljen na normama ISO 14001 za zaštitu okoliša, ISO 9001 za kvalitetu, ISO 22000 za sigurnost hrane i OHSAS 18001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša i europskoj IPPC direktivi o integriranoj prevenciji i kontroli onečišćenja okoliša koja potječu od industrijskih i poljoprivrednih aktivnosti, industrijska postrojenja moraju se uskladiti s novim odredbama o sprječavanju, smanjivanju i u najvećoj mogućoj mjeri otklanjanju onečišćenja. Do ulaska u Europsku uniju postrojenja moraju imati okolišnu dozvolu prema IPPC direktivi, ističe se u priopćenju koprivničke pivovare.