Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je zbog sklapanja zabranjenog vertikalnog sporazuma Carlsbergu Croatia i trgovačkom lancu KTC Kutjevo izrekla simbolične upravno-kaznene mjere u ukupnom iznosu od 600.000 kuna (500.000 kuna Carlsbergu i 100.000 kuna KTC-u).

Riječ je o Ugovoru o prodaji iz veljače 2010., kojim su ti poduzetnici ugovorili minimalne cijene ispod kojih trgovački lanac KTC ne smije prodavati Carlsbergove proizvode (resale price maintenance). U protivnom, Carlsberg je imao pravo uskratiti KTC-u dodatne bonuse.

Ugovaranje fiksnih ili minimalnih cijena smatra se teškim ograničenjem tržišnog natjecanja i zabranjeno je neovisno o veličini tržišnog udjela sudionika sporazuma i neovisno o tome jesu li takve ugovorne odredbe stvarno primjenjivane.

Naime, takvim se odredbama trgovcu onemogućava slobodno formiranje cijena što je protivno interesima krajnjeg kupca odnosno potrošača, navode iz AZTN-a.

AZTN je utvrdio da su Carlsberg i KTC kršili odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te je sporazum proglasio ništetnim.

S obzirom na to, Agencija je u skladu s njihovim položajem na tržištu i financijskom snagom, sudionicima zabranjenog sporazuma izrekla upravno kaznene mjere.

Pri izricanju sankcija Agencija je uzela u obzir i činjenicu da je sporazum relativno kratko trajao te da su stranke samoinicijativno izmijenile zabranjene odredbe i prije nego što je AZTN pokrenuo postupak.

Osim toga, kao olakotne okolnosti su uzete u obzir činjenica da nisu utvrđeni značajni negativni učinci konkretnog sporazuma na tržišno natjecanje te činjenica da su stranke tijekom postupka surađivale s Agencijom.

Iz tih su razloga Carlsbergu i KTC-u izrečene samo simbolične upravno-kaznene mjere. Međutim, AZTN smatra da sankcije po svojoj visini predstavljaju primjerenu kaznu te da se njima ne postiže samo posebni preventivni učinak u odnosu na kažnjene poduzetnike, već da se i opći preventivni učinak kao upozorenje svim drugim poduzetnicima da se ne upuštaju u povrede propisa o tržišnom natjecanju.

Naime, poduzetnici moraju biti svjesni da su propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prisilne naravi te da ih stoga nije moguće mijenjati međusobnim sporazumima, poručuju iz Agencije.