Rast trošarina i posljedični skok maloprodajnih cijena doveo je do toga da se količinska prodaja kategorije značajno smanjila, dok vrijednosno ostaje na približno istoj razini (kod cigareta) ili osjetno raste (kod rezanog duhana)

Tijekom posljednjih godina prilagodba trošarinskog opterećenja na cigarete i rezani duhan odlučno je utjecala na prodajna kretanja cijele kategorije.

Dio potrošača zbog viših cijena ove proizvode više ne može priuštiti pa je došlo do osjetnog pada količinske prodaje (-11,7% kod cigareta, -13,9% kod rezanog duhana).

No, vrijednosno gledano ovaj manjak su “pokrili” preostali potrošači koji su gotovo nivelirali stanje kod cigareta te je vrijednosni pad iznosio malih 1,9%, dok je kod rezanog duhana unatoč snažnom padu prodanih količina ostvaren vrijednosni skok od 12,7%.

Riječ je o podacima o prodaji koji ne obuhvaćaju cash&carry i diskontne trgovine (Lidl) te se odnose na razdoblje zadnjih 12 mjeseci (rujan 2013. – kolovoz 2014.).

U tom je razdoblju prodano ukupno 4,9 milijardi komada cigareta i 122 tone rezanog duhana pri čemu je zbrojena vrijednost prodaje obje kategorije iznosila 5 milijardi i 409 milijuna kuna.

CIGARETE
Kategorija cigareta obuhvaća sve vrste cigareta koje su napravljene od tanko rezanog duhana zamotanog u papir. Cigarete s filterom i bez filtera su uključene, dok duhan za lule, duhan za motanje, cigare i cigarillosi nisu sastavni dio kategorije prema Nielsenovoj klasifikaciji. Vodeći proizvođači u kategoriji su Philip Morris International i TDR, dok su na tržištu s manjim udjelom prisutni British American Tobacco i Japan Tobacco International. Proizvođači su pritom navedeni abecednim redom i nije nužno da redoslijed odražava njihove tržišne udjele.
Količinska prodaja u promatranom je periodu iznosila blizu 4,9 milijardi cigareta, što je pad od 11,7% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Vrijednosna prodaja je istodobno smanjena za 1,9% na ukupno 5,3 milijarde kuna. Ovako znatan pad količinske i relativno mali pad vrijednosne prodaje može se, dakako, objasniti rastom maloprodajnih cijena cigareta. Glavni kanal za prodaju cigareta su kiosci kroz koje se plasira gotovo trećina kategorije (32,3%). Potom po udjelu slijede srednje (18,3%), velike (12,7%) i male trgovine mješovitom robom (12,1%). Na benzinskim postajama se prodaje 11,5% cigareta, dok su na začelju supermarketi s 10% i hipermarketi s 3,7% prodaje. Prema jačini cigareta odnosno udjelu katrana, uvjerljivo najveći udio zauzimaju “light” cigarete (6-8 mg) s čak 60%. Značajan udio imaju i “full flavour” (preko 9 mg) s 28%, dok su s ipak nešto manjim udjelima na tržištu prisutne i “super light” (do 3 mg) s 11% i “ultra light” cigarete (4-6 mg) s 2% prodaje (nazivi segmenata se ne koriste u duhanskoj industriji zbog zakonske regulative, ali u ovom slučaju su stavljeni kako bi slikovito prikazali segmente). Količinski udjeli prema formatu cigareta otkrivaju dominaciju queen size cigareta koje zauzimaju 93% kategorije. Tu su još regular (3%), dok po 2% imaju slim i super slim cigarete.

Cigarete i rezani duhan: Raskorak količinskog i vrijednosnog

REZANI DUHAN
Kategorija rezanog duhana obuhvaća posebno pripremljeno i rezano lišće duhana koji se koristi za pušenje u luli ili za pušenje zamotano u cigaretni papir od strane konzumenata. U ovu kategoriju nisu uključeni duhan za žvakanje, cigarete i cigare. Vodeći proizvođači u kategoriji su: British American Tobacco, Duhanka, Flandria, Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International i TDR. Proizvođači su pritom navedeni abecednim redom i nije nužno da redoslijed odražava tržišne udjele.
Količinska prodaja kategorije rezanog duhana u zadnjih je 12 mjeseci iznosila 122 tone te je smanjena za 13,9% u odnosu na prethodno godišnje razdoblje. Cijena rezanog duhana u tom je periodu značajno porasla jer je vrijednosno gledano kategorija u plusu za 12,7% te je iznosila nešto više od 111 milijuna kuna. Kiosci su apsolutni vladari prodaje rezanog duhana s udjelom od 79,8%. Potom po količinskoj prodaji slijede benzinske postaje s 8,3%, dok manje udjele zauzimaju hipermarketi (3,6%), srednje trgovine mješovitom robom (3%), po 2,3% prodaje drže male trgovine mješovitom robom i velike trgovine mješovitom robom, a listu zaključuju supermarketi s 1% udjela. Zanimljiva je podjela prema vrsti upotrebe duhana, gdje razlikujemo segmente RYO (Roll Your Own), koji predstavlja duhan za motanje u papir za cigarete, te MYO (Make Your Own) odnosno duhan za punjenje u “cigaretne tube” (za osobnu upotrebu). RYO segment je ipak popularniji te zauzima 73% udjela, dok preostalu četvrtinu (27%) drži segment MYO.

Cigarete i rezani duhan: Raskorak količinskog i vrijednosnog
Analizu pripremio:
Kristian Anić-Kaliger