sandro-baricevic-midiSandro Baričević, dugogodišnji direktor za odnose s javnošću Coca-Cole za Jadransku regiju  imenovan je na mjesto direktora komunikacija Coca-Cole za Europu.

Na novom položaju bit će odgovoran za razvoj i provedbu zajedničke poslovno-komunikacijske strategije eksternoga, internoga te kriznog komuniciranja Coca-Cole za Europu.

Baričević se pridružio Coca-Coli potkraj 1998. godine te je vodio odnose s javnošću u više poslovnih jedinica Coca-Cole u sklopu Europske te Euroazijske grupe.

Među brojnim funkcijama koje je obnašao unutar Coca-Colina sustava ističu se one direktora za odnose s javnošću za Jadransku, Balkansku i Istočno-mediteransku regiju od 2003. do 2009. godine, za regiju Alpe i Jadran 2009. i 2010. godine te za Jadransku regiju od 2010. godine do sada.

Tijekom dosadašnjeg iskustva osobito se istaknuo razvojem i komunikacijom projekata održivosti te ulaganja u zajednicu, a posebice projektima promicanja aktivnog života te projektima zaštite voda u suradnji s Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), Svjetskim fondom za zaštitu prirode (WWF) te Razvojnom agencijom Ujedinjenih naroda (UNDP), koji su za svoj doprinos dobili nekoliko europskih i nacionalnih nagrada.

Sandro Baričević diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu te ima MBA diplomu Međunarodne diplomske poslovne škole (IgBS), u suradnji s Kelley School of Business, Sveučilišta u Indiani, te s Ekonomskim institutom u Zagrebu.

Tijekom dva mandata od 2000. do 2004. godine obnašao je funkciju predsjednika Hrvatske udruge za odnose s javnošću. (Lider)