Diona i Karlovačko te vode na putovanje!

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje na kopiji računa imaju kupljen bilo koji artikal iz portfelja Karlovačkog ili Karlovačkog Rally piva.

Kopiju računa trebaju ubaciti u promidžbenu kutiju u trgovinama Dinova-Diona zajedno s osobnim podacima na poleđini: ime i prezime, godina rođenja, broj telefona/mobitela i adresa prebivališta.

Svaki sudionik ima pravo ubaciti neograničen broj kopija računa.

Nagrade:
5 x Voucher za putovanje – Vrijednost 1 vouchera = 5.000,00 (u cijenu je uključen PDV)
32 x Potrošačka kartica Dione (1 Potrošačka kartica= 1.000 kn besplatne kupnje)

Nagradna igra traje u periodu od 10. studenog do 10. prosinca 2010. godine.

Izvlačenje je 21. prosinca 2010., a dobitnici nagrada bit će objavljeni u roku osam dana nakon izvlačenja na portalu Karlovačkog, gdje se nalaze i pravila nagradne igre.

Dobitnici nagrada dobit će obavijest s informacijom o dobitku i preuzimanju nagrade. Svi dobitnici su dužni pokazati svoje isprave u svrhu identifikacije dobitnika prilikom podizanja nagrada.

Organizator: Karlovačka pivovara d.o.o. Karlovac