Iz Podravke su u utorak izvijestili da su dva člana Nadzornog odbora (NO) iz reda mirovinskih fondova dala ostavke – Damir Grbavac i Petar Vlaić.

Damir Grbavac dao je ostavku s učinkom od zaključenja prve redovne glavne skupštine koja će biti sazvana u 2019., Petar Vlaić je dao ostavku koja stupa na snagu 30. lipnja.

Petar Vlaić, predsjednik Uprave Erste Plavog mirovinskog fonda, izabran je za člana NO Podravke u rujnu 2010., a Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, izabran je u veljači 2017. godine.

Iz Podravke navode da su sukladno odredbi Uredbe o zlouporabi tržišta, zatim Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, 6. svibnja primilo ostavke članova NO. (Hina)