Podaci su danas proizvod kao i svaki drugi, imaju svoj izvor, svoje korisnike, svoju kvalitetu, svoj životni vijek. Visoka razvijenost i dostupnost informatičke infrastrukture omogućava nam da na podatke gledamo drugačije nego prije samo desetak godina kada je većina poslovanja još bila bazirana isključivo na papirnatim dokumentima. Ne ulazeći u preduboka teoretska razmatranja, potrebno je razlučiti razlike među pojmovima kao što su podaci, informacije i znanje. Podaci predstavljaju najniži nivo apstrakcije, nakon toga slijedi nivo informacije dok je znanje najviši nivo. Mnoge strategije razvitka, bez obzira na djelatnost, pozivaju se na “društvo znanja”. Evidentno je da ono počiva na kvalitetnom informacijskom društvu, a sve zajedno na kvalitetnim i ažurnim podacima. Ne radi se samo o znanstvenim kategorijama, već i o svakodnevnom životu. Države, institucije, tvrtke i svi koji su na vrijeme shvatili ove činjenice uspješno su se uhvatili u koštac s izazovima svakodnevnog života. Ne samo da preživljavaju, nego su lideri na svojim područjima djelovanja.

Ovakav način razmišljanja tjera ih da iz dana u dan usavršavaju svoja znanja, bazirana na točnim informacijama kojima su osnova kvalitetni i ažurni podaci. I tu vrlo brzo nailaze na “zid”, podaci koji su temelj svega, nisu dovoljno kvalitetni, nisu ažurni. Ponekad je to zbog nemara ili loše organizacije, ali je relativno jednostavno rješivo ako vlastitom organizacijom poslovnog modela mogu utjecati na rješavanje ovakve vrste problema. Međutim, postoji niz podataka koje dobivamo od drugih. Kako vjerovati u njihovu vjerodostojnost i točnost? Ako se radi o podacima koje nam je dostavio poslovni partner, stvar je još uvijek u sferi koja se može kontrolirati u okviru poslovnih modela koje imamo s dotičnim poslovnim partnerom. Međutim, postoji čitav niz podataka, informacija i znanja koje koristimo u poslovanju, a koje dolaze od treće strane.

Kako znati da su točne i ažurne? Ilustracija na jednostavnom primjeru: Zanima li nas neki pojam o kojem ne znamo ništa, danas najčešće posežemo za računalom i nekim pretraživačem tipa Google, utipkamo pojam i dobijemo linkove na sadržaje koji su na bilo koji način u vezi s traženim pojmom. Problem je u tome što najčešće dobijemo preveliki broj linkova, a slijedeći svakog od njih često dobivamo podatke i informacije koji su ponekad različiti i kontradiktorni. Kako znati koji od tih podataka su točni, kako odabrati one prave? U takvim slučajevima podatke, informacije, i znanje možemo “kupovati”, preuzimati od onih kojima vjerujemo i za koje iz prakse ili dobrih referenci znamo da su pouzdani.

GDSN je skraćenica od Global Data Synchronization Platform. Radi se o platformi za sinkronizaciju matičnih podataka u skladu s GS1 GDSN standardima. GS1 globalna mreža za sinkronizaciju podataka (GDSN) je automatizirano, na standardima utemeljeno globalno okruženje koje pruža sigurnu i kontinuiranu sinkronizaciju podataka, što svim partnerima omogućuje da istodobno u svojim sustavima imaju konzistentne podatke o trgovačkoj jedinici. GS1 GDSN certificirani katalozi su elektronički katalozi standardiziranih podataka o trgovačkoj jedinici. Oni služe i kao izvor i/ili kao primatelj matičnih podataka, a može ih voditi nacionalna GS1 organizacija, dobavljač, komitent, središnjica ili davatelj usluga.

GS1 globalni registar (Global Registry) je GDSN-ov “poslovni imenik” koji: daje podatke o zajedničkoj pretplati, omogućuje interoperabilnost e-kataloga, jamči jedinstvenost prijavljenih trgovačkih jedinica i poslovnih subjekata, osigurava da svi e-katalozi u mreži poštuju zajednički osnovni skup pravila za provjeru valjanosti (koji održava integritet podataka u sustavu), čuva informacije o tome tko se pretplatio na podatke o trgovačkoj jedinici ili poslovnom subjektu. Razmjena standardnih i vlasničkih informacija može se postići ako svi e-katalozi i GS1 globalni registar strogo poštuju certifikacijske standarde za tehnološki operativni učinak tako da pouzdanost i sigurnost cijele mreže bude komercijalno vjerodostojna. Kao rezultat toga, ima mnogo kriterija kojima e-katalozi i GS1 globalni registar moraju udovoljiti kako bi bili GDSN certificirani te da im time bude dopušteno da se pridruže mreži. Ti kriteriji uključuju usklađenost sa standardima GS1 sustava, povjerljivost i integritet korisničkih informacija, kao i njihovu interoperabilnost. Kako bi bili certificirani, e-katalozi i GS1 globalni registar moraju udovoljavati globalnim pravilima za provjeru valjanosti, funkcionalnosti za globalno pretraživanje te certifikacijskim kriterijima za GDSN. GlobeCat® (prije eCrokat®) je u strogom certifikacijskom postupku zadovoljio sve navedene kriterije i dobio GDSN certifikat.

GlobeCat® (prije eCrokat®) rješenje za sinkronizaciju podataka namijenjeno je trgovačkim partnerima u globalnim razmjerima. Omogućuje unos, provjeru, pohranjivanje i održavanje podataka o svim proizvodima te drugim pripadnim trgovačkim informacijama na jednome mjestu. Ove informacije, zasnovane na globalnom standardu, jednostavno se dijele s partnerskim tvrtkama, bez obzira na industrijski sektor kojem pripadaju i fizičku lokaciju na kojoj se nalaze. GlobeCat® je utemeljen na suvremenim informatičkim tehnologijama, a izveden tako da se može lokalizirati za pojedina tržišta i prilagoditi zahtjevima specifične skupine pretplatnika (tržišni segmenti). Potpuno je usklađen s GS1 BMS (Business Message Standard) normama te zadovoljava specifikacije na kojima se temelje razmjena i sinkronizacija matičnih podataka o proizvodu kroz GDSN umreženi sustav e-kataloga matičnih podataka.

Pretplatnici pojedinog e-kataloga podatke mogu razmjenjivati objavljujući ih samo određenim skupinama (svojim partnerima) koji su pretplatnici tog e-kataloga, objavljujući ih svima, ili određenim skupinama svih ostalih e-kataloga u svijetu koji su u GDSN sustavu. Preduvjet za pretplatu na e-katalog GlobeCat® jest korištenje GLN i GTIN identifikacijskih ključeva za jednoznačno označavanje poslovnih subjekata i trgovačkih jedinica. Svi poslovni subjekti koji su već članovi GS1 nacionalne organizacije korisnici su jedinstvenih identifikacijskih ključeva, a oni koji to nisu potrebne identifikacijske ključeve dobivaju na korištenje pristupanjem članstvu GS1 nacionalne organizacije.

GDSN i GlobeCat u brojkama: globalno u GDSN sustavu danas imamo 43 aktivnih Data Pool-ova, 61.726+ tvrtki, 34.534.562+ registriranih kataloških jedinica. U RH u GlobeCat-u imamo 194+ tvrtke, 38.382+ registriranih kataloških jedinica i pristup do 53.080+ kataloških jedinica. Ovi brojevi dakako svaki dan rastu jer se radi o kontinuiranim procesima održavanja postojećih podataka, deaktivacije onih o proizvodima koji se prestaju proizvoditi i dodavanju potpuno novih proizvoda.

mr.sc Damir Šegović
Tehnički savjetnik – Technical Advisor
dsegovic@gs1hr.org
GS1 Croatia

Prodajete ili planirate prodavati svoje proizvode na Google Shopping-u? Trebat će Vam GS1 identifikatori!
Google se oslanja na točne i pouzdane podatke o proizvodima kako bi precizno identificirao proizvode koji su dostupni kupcima, bez obzira je li riječ o Google pretraživaču ili o Google e-trgovini (Google Shopping).
Kako Google identificira proizvode?
Kada koristite identifikatore za proizvode, Google preporučuje da uvažavate sljedeću najbolju praksu za njihovu primjenu:
• Jedinstvenost – svaki proizvod treba imati jedinstvenu identifikaciju koja se može konzistentno dijeliti u digitalnom i fizičkom svijetu te u različitim eko-sustavima.
• Provjerljivost – identitet svakog proizvoda, kao i podatke o njemu, mora biti moguće provjeriti kroz pouzdani izvor informacija.
• Globalni doseg – budući da e-trgovina čini svijet sve povezanijim, oslanjanje na sustav identifikacije koji se globalno može koristiti među različitim ekosustavima pomoći će da identifikacija proizvoda bude besprijekorna svim dionicima diljem svijeta.
U tu svrhu Google je još 2015. godine za identifikaciju proizvoda usvojio GS1 GTIN kao standard.
U nastavku je nekoliko savjeta kako biste bili sigurni da Google razumije podatke koje pružate o svojim proizvodima.

Savjeti za proizvođače i vlasnike robnih marki
• Osigurajte da je Vaš proizvod identificiran GTIN-om – Vaši proizvodi moraju imati GTIN kako biste ih prijavili Google-u. Ako niste sigurni kako dodijeliti GTIN proizvodu, obratite se nacionalnoj GS1 organizaciji.
• Identifikator (GTIN) koji ste jednom dodijelili nemojte ponovno koristiti – ponovna upotreba GTIN-a može uzrokovati da katalogizirani podaci o proizvodima postanu zastarjeli i nedosljedni, što stvara nepovjerenje i zabunu kod korisnika.
• Slijedite najbolju praksu u označavanju proizvoda malih serija proizvodnje (prilagođeni proizvodi, umjetnine, jednokratni proizvodi…) – ovdje je ključno da proizvođači ugrade principe jedinstvenosti, provjerljivosti i globalnog dosega kako bi osigurali prepoznatljivost svojih proizvoda.

Savjeti za trgovce
• Dostavite visokokvalitetne podatke o proizvodu – podaci koje dostavljate Google-u moraju biti strukturirani.
• Navedite GTIN kada on postoji – trgovci moraju navesti GTIN ako je proizvod koji prodaju već identificiran GTIN-om.
• Koristite ispravne, legalne i jedinstvene GTIN-ove – nemojte koristiti već dodijeljene (iskorištene) GTIN-ove za nove proizvode. Nemojte sami osmišljavati GTIN-ove niti koristiti vlastite zakupljene GTIN-ove na proizvodima kojih niste proizvođači ili vlasnici robne marke.

Savjeti za online izdavače
Odnosi se na sve one koji stvaraju i objavljuju sadržaje kao što su recenzije proizvoda ili najbolje ponude i usporedbe.
• Koristite točne nazive proizvoda u Vašim objavama jer time korisnicima olakšavate pretrage.
• Koristite strukturirane podatke u svojim objavama, uključujući GTIN, jer time ćete olakšati pretraživačima da pronađu točnu i ažurnu informaciju.
• Koristite ispravne, legalne i jedinstvene GTIN-ove – GTIN-ovi nikada ne smiju biti izmišljeni ili “posuđeni” od drugih proizvoda samo zato da bi se pojavili u sadržaju objave.

Izvor: Article posted by Randy Rockinson, Product Manager for Product Data, Google Shopping

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!